Vi lovar se över trafikläget

Ett helhetsgrepp på Oxelösunds trafikläge behövs! Om Centern får inflytande ska vi verka för att en genomgripande utredning görs kring gator och vägar, övergångsställen, rondeller och gång- och cykelbanor.

Fotgängare ska kunna känna sig trygga, hastighetsgränser måste respekteras och fartdårar stoppas. Ramdalsparkeringen får inte bli en racerbana! Esplanaden är inte till för street race på nätterna!

Tjänstemän i kommunen har visserligen gjort fina insatser för att förbättra vissa trafikproblem. Och en hel delhar kunnat lösas på senare år. Men min känsla är att kontoretgenerellt setthar för litet resurser på området.

Kanske behövs en omprioritering av kommunens medel till förmån för trafik/gator?

Hur som helst ska en omfattande genomlysning göras somkan visa svart på vitt vad som ska prioriteras, i vilken ordning åtgärderna ska genomföras, vad de kostar, hur de ska upphandlas, o.s.v.

Bo Höglander, kandidat till fullmäktige för Centern

Läs mer

Fritidspolitiker

Hej.

Ja nog är jag fritidspolitiker allt.Jag tar mina uppdrag på allvar .Vi har ju alla mycket att göra.Min första mandatperiod har gått åt till att inte bara lära mig vad man gör i en kommun. Utan även att ta tillvara (mina )partiets synpunkter.Alltså Centerpartiets Ideologi.
Är man inte pensionär sa har man i de flesta fall ett heltidsarbete att gå till. Eller så pluggar man.Familj och barn som kommer i skymundan under dessa tre veckor fram till valet.
Alla som är pensionärer har ju fullt upp med sina övriga aktiviteter .Det finns många som är sjuka eller har sjuka makar som behöver hjälp och stöttning inom centerpartiet .Bådevi som är i arbetsför ålder och de som är pensionärer behöver vårt stöd.

Ja nog är det en tuff tid fram till valet. FÖR OSS ALLA.
Hur det blir sen får valresultatet visa på valdagen.Men vi i Oxelösund är optimistiska VI i( ALLIANSEN ) Centerpartiet kan mycket och vi vill genomföra mycket. Men i vissa frågor ,även över blockgränserna måste vi samarbeta för att göra det så bra som möjligt för kommunen.

Alliansen har samarbetat under hela denna mandatperiod och kommer att fortsätta med det även under nästa mandatperiod.

Hösthälsningar
Siw Sjöholm Johansson 1A namn på KF listan

Läs mer

Inför LOV i Oxelösund!

Sedan något år gäller lag om valfrihetssystem, LOV, i Sverige. Reglerna gör det enklare att införa fritt val för den enskilde kommuninvånaren till vissa av de välfärdstjänster som kommunerna ska garantera, till exempel hemtjänst och äldreomsorg.

Flera kommuner har redan börjat tillämpa LOV, vilket innebär att tant Hilda eller farbror August kan välja utförare i hemtjänsten eller vilket äldreboende man vill till. I invandrartäta områden finns till exempel hemtjänstföretag specialiserade på minoritetsspråk. Man vet av erfarenhet att nysvenskar gärna återgår till sitt ursprungsspråk på äldre dar.

Det finns även omsorgsföretag med viss trosinriktning eller etnisk prägel, till exempel för Sverigefinnar.

Oxelösunds kommun ligger tyvärr inte så långt framme på valfrihetsområdet. Det röda laget har deklarerat att man inte har för avsikt att införa LOV, som ju är frivillig för kommunerna.

Jag tycker det är synd. Oxelösund skulle vinna på att tillämpa LOV. Dels skulle möjligheten för den enskilde att göra val i välfärden öka, och dels skulle vi få hit fler företag. Jag är medveten om att kommunen inte är en storstad, men visst utrymme för fler aktörer än enbart egen regi borde rimligen finnas. Man kan ju börja med att utreda frågan i positiv anda.

Om Alliansen vinner valet och Centern får inflytande kommer LOV att införas i Oxelösund. För oss är det en självklarhet att den enskilde ska ha inflytande över sin vardag och i högre gran än i dag kunna göra aktiva val på välfärdens område.

Bo Höglander, kandiderar till fullmäktige i Oxelösund

Läs mer

Radio Södermanland

Ja igår hade Oxelösundarna chansen att lyssna och ställa frågor till oss politiker .Varje parti hade var sin representant .

Det var vi POLITIKER som var inbjudna av Radio Södermanland.Vi fick svara på frågor om Äldrevården och Miljön.

Visst har vi inom partierna olika åsikter om vad som ska göras Men jag tror att vi alla vill kommunes bästa .
Det var en trevlig debatt ochreportrarna som ställde frågorna var verkligen närvarande .
Publiken fick även tid att ställa några frågor . som vi svarade på .

Vi fanns ju på plats utanför KORDINATEN (Biblioteket för dem som inte känner till Oxelösund)
Det såg ut som om regnet tänkte ställa till det för oss. Straxt innan sändningen störtregnade det
Ochvädret är någotsom vi inte kan rå på ,fast vi är politiker .

Siw Sjöholm Johansson Ordförande och Gruppledare I Oxelösunds Centerparti

Läs mer

Arvoden

Hej.

Ja nu är arvodena på tapeten igen .Landstingspolitikerna har gjort fel men det är ju bra om man som politiker erkänner att man tagit emot för mycket i arvode .

Vi som politiker har ju att ansvar att inte göra av med skattebetalarnas pengar i onödan. Att inte ta ut mera arvoden än det som finns i kommunens eller landstingets regler.
Allt beslutas ju på Fullmäktige och sen gäller det att hålla sig till vad som beslutats där.
Här i Oxelösund finns det ingen mer än Benita Vikström som arbetar heltid som politiker. Alla andra är fritidspolitiker som arbetar mest på sin fritid men i bland måste man ta tjänstledigt utan lön från sitt vanliga arbete .Då har man rätt att få ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Annars skulle det inte finnas så många i arbetsför ålder som kan arbeta som frItidspolitiker.

Etik och Moral inom politiken är viktigt. Som människa kan man göra fel i bland.Politiker är människor och kan göra fel men det gäller att ha en tydlig överblick både på sig själv och andra.

Siw Sjöholm Johansson 1:A namn på KF listan smat gruppledare för Centerpartiet i Oxelösund

Läs mer

Arvoden – tydliga regler ett måste!

SN publicerarett avslöjande reportage om politikerarvoden i landstinget i dag tisdag (24/8).

Arvoden till politiker är knappast mer änkaffepengar i den storabudgeten, men har desto störresymbolvärde. Det handlar om trovärdighet och hur man som förtroendevald handskas med andras pengar; nämligen skattebetalarnas.

Därför måstereglernavara tydliga, ja glasklara. De måstehålla över tid ochinte ändras när nya majoriteter tillträder. Ska arvoden höjas – eller sänkas -så ska det ske via ett indexsystem som inte kontrolleras av de som omedelbart berörs.

Tillsätt oberoende organ som har mandat att vaka över arvodena. Till exempel att arvodenaär rimliga i jämförelse med andra politiska organisationers, med marknadens lönesättning, o.s.v.

Givetvis ska hela hanteringen vara transparent och genomskinlig. Att sitta i hemliga möten och göra upp om arvoden ärdemokratiskt förkastligt!

Bo Höglander, kandidat (C ) till fullmäktige i Oxelösund.

Läs mer

Utbildning är grunden

Efter helgen är det skolstart.

Skolfrågan är het just nu, vilket SN förstått när man nu publicerar artiklar om regionens skolor. Och min kollega Siw Sjöholm Johansson skrev några mycket tänkvärda rader om skolan här i går.

Den som inte kan läsa, skriva och räkna är mer eller mindre chanslös påstudie- och arbetsmarknaden. Därför är ett av Alliansens mål i Oxelösund att alla elever i årskurs tre ska kunna läsa, skriva och räkna.

Den som erövrat dessa grundläggande färdigheter kan ta sig hur långt som helst i livet. Se på våra arbetarförfattare som Eyvind Johnsson och Harry Martinsson.De tog sig från fattiga förhållanden via folkskola och vidare till framgångsrika författarskap, vilka kröntes med delat Nobelpris i litteratur. Vilken resa!

Varje normalbegåvad individ kan lära sig skriva, läsa och hantera de fyra räknesätten, redan i mycket tidig ålder. Har man väl gjort det ligger vägen öppen till mängder av kunskap, spännande läsupplevelser, forskning och vetenskap och deltagande och delaktighet i samhällsutvecklingen.

Skolan är grunden för så mycket i livet; personlig utveckling, rätt yrke, demokratiskpåverkan. Samhällethar inte råd attmisslyckas med skolan!

Bo Höglander, kandiderar för Centern till fullmäktige i Oxelösund

Läs mer

Oxelösunds skolor

Hej igen.

Hur vill vi ha det med skolan här i Oxelösund ? Som jag ser det så är det bland det viktigaste att våra barn och barnbarnkan få en bra och kompetent utbildning.Det är väldigt viktigt att de som är vår framtid kan läsa ,räkna ,skriva som är de viktigaste kärnämnena Språk ,inte bara ett språk utan helst flera är ett måste ,för att kunna söka arbete när man är klar med sin utbildning.

För att klara sig i livet framöver som ung är det inte så lätt om man som barn inte lärt sig läsa ,räkna och skriva Det är ett krav från oss att alla barn ska kunna det när man har gått ut 3:an.
Tänk er själva om ni kommer upp i 9:an och inte kan dessa ämnen utan sitter och försöker läsa fast man inteenslärt sig alfabetet .

Det finns ju många barn som kommer från ett annat land .Dessa barns föräldrar kanske inte kan vårt språk så bra och kan inte hjälpa sina barn med läxorna .Dessa barn behöver stöd av oss här i Oxelösund.

För att klara sig ilivet är det behöver barnen stöd bådefrån sina lärare och föräldrar .
Lärare som är utbildade och bra pedagogerochär komptenta att lära ut .
Betyg är nog ganska bra för vissa elever som vill se hur de ligger till alltså ett skriftligt omdömme.från mellanstadiet
fast det viktigaste är ju en bra kontakt mellan elever, föräldrar och skolan.

Mobbing i skolan 0 tollerans Det finns säkert många som inte vågar tala om att de mobbas .Väldigt viktig att föräldrar och lärare är uppmärksamma på barnens sätt att vara.

Valfriheten även för föräldrar och barnen.Det är bra med andra allternativ än de kommunala skolorna. Friskolor ett bra allternativ anser jag.

Siw Sjöholm Johansson 1:namn på KF listan Gruppledare och ordförande för Centerpartiet I Oxelösund

Läs mer

Oxelösund är en bra stad att bo i.

Hej Igen .
Ja nu är man tillbaka till det normala .Det betyder arbete på Nyköpings lasarett .Och valkampanj som är väligt intensivt vissa dagar .Alltså politik och arbetet som undersköterska tar all min tid fram till valet.
Det är ju så att familjen kommer på 2:a plats.

Ja visst är det roligt att Oxelösund växer .Även Nyköping växersom du Bo Höglander skrev om och ändå bättre kommer det att bli .
Vi har ju en vacker skärgård som många besöker. Med båt eller bara ser från Femöre
Men en sak är viktig det är att det måste till LÄGENHETER SOM MAN KAN HYRA.
Både stora 4:or och små ettor till ett rimligt pris .Alla är ju inte miljonärer utan har en normalinkomst Många är ensamstående men VILL BO BRA.

Det behövs människor företagare som vill satsa på att bygga här i Oxelösund….

Oxelösund kommer att växa om vi tar till oss vad de som vill flytta hit vill ha.
Ja nog för idag mera på bloggen i morgon.

Siw Sjöholm Johansson 1:A namn på Kommunfullmäktige listan.
Gruppledare och ordförande i Oxelösunds Centerkrets

Läs mer

Oxelösund växer igen!

Regionen växer så det knakar, rapporterar denna tidning. Nyköping har vuxit med 307 personer under första halvåret 2010 och har nu 51 516 invånare. Ökningen beror framförallt på att 1 203 personer valde att flytta till Nyköping. Även Trosa, +39, Gnesta, +28, och Oxelösund, +49, har ökat sin befolkning under första halvåret. SN rapporterar även att folk flyttar till Oxelösund för att man får mycket bostad för pengarna, jämfört med till exempel Nyköping. Så sant som det är sagt. De lägen som Oxelösund erbjuder finns inte att uppbringa igrannkommunen! Detta är glädjande faktaför oss som redan bor i stålstaden. Här behövs nytt blod och nya friska ögon som ser både problem och möjligheter utifrån andra infallsvinklar. Att kustkommunen nu åter växer understryker det vi i Alliansen envist hävdar; Oxelösund har potential. Men möjligheterna utnyttjas inte fullt ut i dag. Det vill vi ändra på! Läs mer på: http://www.sn.se/nyheter/nykoping/1.779369 Bo Höglander, tvåa på fullmäktigelistan (C ) i Oxelösund

Läs mer