Låt valaffischerna stå!

”Ett allvarligt angrepp på såväl demokratin som mot väljarkåren, vilket vi därmed tar kraftigt avstånd från!”

Det handlar om vandaliseringen av valaffischer och andra attackerpå demokratin som nyligen förekommit i regionen. Samtliga demokratiska partier står bakom avståndstagandet. Och det är bra!

Yttrandefriheten är en av rättssamhällets grundpelare. Att med våld och förstörelse hindra andra från att yttra sig är – medvetet eller omedvetet – att främjade krafter som fört Hitler, Stalin och andra odemokratiska potentatertill makten. Arten av ondska är densamma, men det finns ju grader i helvetet…

Frågan är dock omde som begått dessa handlingar besitterförmågan att förstå vidden av dem. De är förmodligen offer för sinegenokunskap, vilketärdjupt tragiskt för dem själva.

För samhälletär det dessutom ett illavarslande tecken på att respekten för det civiliserade samhällets värderinger minskar.

Demokratin måste återerövras i varje ny generation! Om så inte sker, har vi snart inget folkstyre kvar.

Bo Höglander, kandidat till fullmäktige i Oxelösund för C