Bevisat: Småföretag behövs i Oxelösund

Oxelösund har det mest koncentrerade näringslivet i Sverige.

Det visar en sammanställning från Statistiska Centralbyrån, SCB, som presenterades tidigarei dag den 15 september.

Siffrorna gäller 2008 och då hade vår kommun det mest koncentrerade näringslivet. De tio största branscherna stod för 95 procent av näringslivets totala förädlingsvärde.

Därefter följde Munkfors och Hammarö med 92 respektive 91 procent. Det mest diversifierade näringslivet hade Halmstad (49 procent), Östersund (52 procent) och Skellefteå (55 procent).

Utan att gå närmare in på siffrorna, hur de sammanställs och hur de ska analyseras, så vågar jag slå fast att Oxelösund behöver fler småföretag.

Med Centerns politik ökar chanserna att företag ska vilja etablera sig.

För det första är det en attitydfråga. Företag ska välkomnas. Kommunen ska underlätta, inte försvåra.

För det andra kan fler verksamheter läggas ut på entreprenad. Då startas nya företag lokalt och även företag utifrån kan lägga anbudi de upphandlingar som föregår en driftentreprenad.

Din röst räknas på söndag! Rösta för företagande och välfärd!

Bo Höglander, centerns kandidat nr 2 till kommunfullmäktige i Oxelösund