Marint centrum räcker inte!

Lanseringen av ett marint centrum i Oxelösund i full enighet i det beredande organet kommunstyrelsenär i och för sig en god idé.

Kustkommunen har stark marin anknytning. Många man träffar på ute i landet känner till Oxelösund tack vare att de kommit seglande vattenvägen hit.

Det finns en logik och en rimlighet i tankarna på ett marint centrum. Men det räcker inte.

Om Oxelösund ska lyckas måste hela företagsklimatet förbättras. Och det handlar inte om småsaker. Det måste till ett nytt tänkande, en attitydförändring, ja, närmast en omvändelse.

Ett viktigt steg i en sådan process är och förblir att öppna upp kommunala verksamheter för fler utförare. Helt enkelt att konkurrensutsätta. Det betyder inte att allt per automatik ska utföras av privata aktörer. Kommunens egenregi kan också – om den kvalar in i upphandlingarna – bli en framgångsrik utförare.

Att öppna upp kommunala verksamheter för kooperativa och privata utförare innebär oftast effektivisering, inflytande av nya idéer och tänkesätt, smarta lösningar. Plus ett ökat inslag av nya företag och mer skatteintäkter.

Alliansen får inte ge upp kampen för ökad mångfald. Centern kommer i alla fall att slåss stenhårt för mermångfald bland kommunala verksamheter.

Oxelösund har potential! Men kommunen får inte kväsa initiativkraft och fölretagaranda. Släpp in privata aktörer och förnya kommunen – till nytta för medborgarna, de anställda och näringslivet!

Bo Höglander, ersättare (C ) i kommunfullmäktige i Oxelösund

Läs mer

Politik bygger på förtroende

All demokratisk politikbygger på förtroende. Själva benämningen på dem som vi väljer till olika beslutande församlingar anger denna sanning; förtroendevalda, heter det ju…

Att representerade medborgare som valt digi en demokratisk församling ärett av de finaste uppdrag dukan ha i en demokrati.

Därför är jag både ödmjuk och stolt över att ha valts till ersättare i Oxelösunds kommunfullmäktige, det högsta beslutande organet i kommunen.

Att jag belönades med flest personkryss på Centerns fullmäktigelista gör mig därtill både tacksam och glad!

Jag ser fram emot ett spännande och intressant arbete tillsammans med Centerns förstanamn Siw Sjöholm Johansson, som blev ordinarie ledamot i fullmäktige.

Vi behövs för att göra politiken i Oxelösund mera mångfärgad!

Bo Höglander, ersättare i kommunfullmäktige i Oxelösund

Läs mer

Ny fullmäktige och nya medlemmar

Hej.

Det var ett tag sen som jag skrev något på bloggen,
Hösten här har och den första snön har fallit i södra Sverige.

Vi har tillsatt ett nytt fullmäktige som kommer att vara på plats vid nästa KF.
Nya ledamöter och ersättare i nämnderna kommer att tillsättas så småningom .
I centerpartiet har vi fått nya medlemmar som vi hoppas kommer att ta plats under nästa mandatperiod .
Det behövs nya och yngre krafter Men väldigt viktigt att äldre personer finns med och stöttar .De har erfarenhet av det politiska och de har även en stor livserfarenhet.

Jag hoppas att jag ska hinna blogga om det kommer något nytt som är av intresse för er medborgare .

Kom med förslag och ideer till Bo Höglander och mig.
Ni kommer även att bjudas in till oss i Centerpartiet när vi har ett öppet möte under nästa år.

Siw Sjöholm Johansson Gruppledare och Ordförande i Oxelösunds Centerparti.

Läs mer

Nyköping + Oxelösund = sant?

Frågan om att slå samman Oxelösund med Nyköping till en storkommun är åter på agendan. Senast i dag fredag 8/10 på ”Morgonsoffan” på Pelles lusthus. En trevlig innovation där bl.a. Företagarna och Regionförbundet Sörmland tillsammans ska erbjuda programpunkter kring aktuella frågor i regionen.

En av de utfrågade på premiären var Bengt Assarsson från Östsvenska Handelskammaren, som i sitt nya handlingsprogram pläderar för att kustkommunen ska giftas ihop med fina storebror Nyköping. Ja, så uttrycker man det inte, men så kan det tolkas.

Jag var med när det begav sig i slutet på 1980-talet när opinioner i Gnesta och Trosa ville knoppa av från dåvarande jättekommunen Nyköping. Som ledarskribentpå SNtyckte jag att folket borde få bestämma.

Folkomröstningar hölls som visade på en klar majoritet för bildandet av egna kommuner. Och så blev det enligt ett regeringsbeslut. Mer om det kan du läsa i min och Claes Wiklunds bok ”Spelet om delningen”. Beställ dengärna direkt från mig.

Tillträdande kommunalrådet i Oxelösund Olov Zakrisson (S) fick i Morgonsoffan i dag frågan vad han anser om de nya tankarna på sammanslagning. Han svarade rätt bra och pedagogiskt.

Om man vill dela bil med grannen går man inte bara och säljer den egnabilen och ställer grannen inför fullbordat faktum. Man kanske börjar med samåkning för att se om man trivs ihop och att samarbetet fungerar.

Alltså: Först samverkan på en rad områden, därefter eventuell diskussion om sammanslagning. Och, folket måste få bestämma! DärharOlof och jag samma uppfattning.Gärna i form av en folkomröstning när det är moget.

Bo Höglander, ersättare (C ) i kommunfullmäktige i Oxelösund

Läs mer

Möten på möten

Ja valet är ju över för några veckor sedan Men vi i Centerpartiet och

Allianaen förtsätter att gå på möten .
Det är möten både i det egna partiet men även inom kommunen.
Utvärderingar på både lokal nivå och på distrikt har jag hunnit med .

Sen är det det vanliga inom kommunen .Våra olika uppdrag som vi har måste ju fullföljas.
Ett nytt Kommunfullmäktige kommer att finnas från och med slutet på år 2010.
I nämnder och styrelser kommer det att utses nya ledamöter och ersättare.

Det tar sin lilla tid innan allt är på plats.

Många hälsningar till Oxelösundarna som kommer att kunna läsa om det politiska även i fortsättningen.Och även ge oss kommentarer.

Siw Sjöholm Johansson KF ledamot för Centerpartiet

Läs mer