Arbete skapar välfärd

Hur skapas egentligen välstånd? Självklart är det allt det arbete som vi tillsammans utför och som efterfrågas på en arbetsmarknad, som skapar välståndet i ett samhälle.

Det krävs bl.a.ett fritt näringsliv, etableringsfrihet, konkurrens och stabila institutioner för att arbetslivet ska fungera. Självklart måste också ett lands ekonomi vara i balans. Höga budgetunderskott, inflation och utgiftsexcesser med offentliga medel skapar inga nyttovärden.

Staten har inga andra medel än de du och jag tillför. Det finns ingen dold skattkista med guldpengar att ösa ur. Allt som vi upplever att staten och kommunen ”ger” medborgarna är sådant som vi själva är med och betalar för via skatter och avgifter.

Någon behöver dina och mina tjänster. Ett stålverk, ett sjukhus, ett äldreboende, ett kontor, en butik – ja alla de arbetsplatser där tjänster eller varor produceras till nytta för någon annan. Du och jag får lön och kan betala skatt samt i vår tur köpa varor och tjänster, vilket i sin tur skapar andra arbeten.

Även jobb i offentlig sektor finansieras ytterst med privat produktion. Det skulle ju inte fungera att anställa alla i offentlig sektor och på det sättet lösa arbetslösheten. Vem ska då finansiera den offentliga sektorn?

Men jobben i den offentliga sektorn är lika viktiga som jobb i den privata. Ett samhälle behöver polis, rättsväsende och försvar. Liksom skola, utbildning, omsorg och andra tjänster.

Genom att arbeta är vi med och bidrar till det allmänna bästa. Därför är arbetslinjen så viktig och därför är det viktigt med en regering som har ordning på ekonomin. Därför röstade också svenska folket för förnyat förtroende för Alliansen i valet i höstas.

Bo Höglander, ersättare (C ) i kommunfullmäktige i Oxelösund

Läs mer

Äldreboende

Hej Igen..

Ja det är det nya äldreboendet som vi så väl behöver.Vi får hoppas att allt kommer att vara på plats under 2010.

Visst skenar kostnaden i väg. Men som det ser ut nu så behövs de två avdelningarna på Björntorp.
Det blir 2 avdelningar med 9 vårdtagare på varje avdelning.Nytt och fint med trädgård som anpassas till de dementa.
Viktigt att personalen som arbetar får ta del av hur det kommer att se ut.

Köket på Björntorp kommer att byggas om .Till ett stort och modernt kök som ska bli lättare att arbeta i.
Arbetet påbörjas nästa år .
Förhoppningsvis klart under det förtsta halvåret .Men det kan ju komma saker i vägen som gör att det tar lite längre tid.

Ja det är något av det som är på gång här i Oxelösund.

Själv har jag och min man varit på Höststämma i lördags för vårt parti.
Självransakan för både riks ,distrikt och kretsar .
Vi har arbetet hårt på alla håll men vi nådde inte riktigt fram.Nästa val börjar nu.

Kom med åsikter till Oss i Centerpartiet .

Siw Sjöholm Johansson ordinarie i kommunfullmäktige.

Läs mer

Svar till förra inlägget.

Hej Igen.

Det är nog sant att vii centerpartiet inte har tagit upp frågan om de som är psykiskt sjuka.
Jag för min egen del vet ju hur viktigt det är att man som sjuk , vilken sjukdom man än har ,får rätt vård .

Att man kan komma till en läkare och personal som kan ge den hjälp som man som patient behöver.
Vi ska som parti ta tag i detta och jag är väldigt tacksam för att du skrev svaret på mitt inlägg.
Eftersom jag själv arbetar på Nyköpings lasarett MED MÅNGA OLIKA SORTS PATIENTER så vet jag att man även kan ha psykiska besvär fast man är inlagd för något annat. Ex ett brutet ben eller en mage som krånglar.

Varma hösthälsningar till er alla.

Siw Sjöholm Johansson ordinarie i Kommunfullmäktige

Ordinarie i Vård och Omsorg

Läs mer

DET HÄNDER EN DEL

Hej på er bloggare.

Ja snart är det dags för att bygga nya avdelningar på Björntorp .Vi har fått ta del av hur det ska se ut .Och ändå mera detaljerade beskrivningar och ritningar kommer under den sista delen av året.
De gamla blir fler och fler så nog behövs de nya avdelningarna Det kommer att ges flera arbetstillfällen inom vården som jag kan se det.

Vi har även rondellen på gång. Många tycker den är onödig men jag tror att det kommer att bli säkrare med alla dessa fordon som är på väg till hamnen .Insidenterna har varit många .Och vad kostar ett människoliv ?Vad kostar en sjukhusvistelse och vad kostar lidandet när det händer en olycka ?

Rondellen behövs anser jag.

Det är mera på gång .Ett MARINT CENTRA eller vad projektet kommer att heta .Jag hoppas att det blir en liten del i vårt arbete med att få hit småföretagarna och turisternas INTRESSE FÖR OXELÖSUND.
Men det räcker ju inte som du BO säger .

Jag för min del anser att vi med ett Marint Centra kan dra rill oss europeerna som tar sig hit både via havet med båt men framför allt med flyg till Skavsta.

Vi Centerpartiet vill att fler ska flytta hit Inte bara de som är penningstarka utan att alla ska känna sig välkomna .
Bosätta sig här och kanske kunna tänka sig att även arbeta i Oxelösund .

Oxelösund är in fin liten stad .Den är ju fortfarande en industri och hamnstad .

Siw Sjöholm Johansson Ordinarie i Kommunfullmäktige

Läs mer