Äldreboende

Hej Igen..

Ja det är det nya äldreboendet som vi så väl behöver.Vi får hoppas att allt kommer att vara på plats under 2010.

Visst skenar kostnaden i väg. Men som det ser ut nu så behövs de två avdelningarna på Björntorp.
Det blir 2 avdelningar med 9 vårdtagare på varje avdelning.Nytt och fint med trädgård som anpassas till de dementa.
Viktigt att personalen som arbetar får ta del av hur det kommer att se ut.

Köket på Björntorp kommer att byggas om .Till ett stort och modernt kök som ska bli lättare att arbeta i.
Arbetet påbörjas nästa år .
Förhoppningsvis klart under det förtsta halvåret .Men det kan ju komma saker i vägen som gör att det tar lite längre tid.

Ja det är något av det som är på gång här i Oxelösund.

Själv har jag och min man varit på Höststämma i lördags för vårt parti.
Självransakan för både riks ,distrikt och kretsar .
Vi har arbetet hårt på alla håll men vi nådde inte riktigt fram.Nästa val börjar nu.

Kom med åsikter till Oss i Centerpartiet .

Siw Sjöholm Johansson ordinarie i kommunfullmäktige.