Arbete skapar välfärd

Hur skapas egentligen välstånd? Självklart är det allt det arbete som vi tillsammans utför och som efterfrågas på en arbetsmarknad, som skapar välståndet i ett samhälle.

Det krävs bl.a.ett fritt näringsliv, etableringsfrihet, konkurrens och stabila institutioner för att arbetslivet ska fungera. Självklart måste också ett lands ekonomi vara i balans. Höga budgetunderskott, inflation och utgiftsexcesser med offentliga medel skapar inga nyttovärden.

Staten har inga andra medel än de du och jag tillför. Det finns ingen dold skattkista med guldpengar att ösa ur. Allt som vi upplever att staten och kommunen ”ger” medborgarna är sådant som vi själva är med och betalar för via skatter och avgifter.

Någon behöver dina och mina tjänster. Ett stålverk, ett sjukhus, ett äldreboende, ett kontor, en butik – ja alla de arbetsplatser där tjänster eller varor produceras till nytta för någon annan. Du och jag får lön och kan betala skatt samt i vår tur köpa varor och tjänster, vilket i sin tur skapar andra arbeten.

Även jobb i offentlig sektor finansieras ytterst med privat produktion. Det skulle ju inte fungera att anställa alla i offentlig sektor och på det sättet lösa arbetslösheten. Vem ska då finansiera den offentliga sektorn?

Men jobben i den offentliga sektorn är lika viktiga som jobb i den privata. Ett samhälle behöver polis, rättsväsende och försvar. Liksom skola, utbildning, omsorg och andra tjänster.

Genom att arbeta är vi med och bidrar till det allmänna bästa. Därför är arbetslinjen så viktig och därför är det viktigt med en regering som har ordning på ekonomin. Därför röstade också svenska folket för förnyat förtroende för Alliansen i valet i höstas.

Bo Höglander, ersättare (C ) i kommunfullmäktige i Oxelösund