Snöröjning igen

Tack för era åsikter.
Jag vet också att alla som har hand om snöröjningen gör sitt arbete .Men det är ju så att vi måste lyssna till dem som har det svårt när det är halt och oframkomligt.
Vid vissa fastigheter så är det fastighetsägaren som måste hålla trotoarerna snöfria ,och som fastighetsägare kan man bli skadeståndsskyldig.
Många halkar och bryter sig och det kostar samhället många miljoner om året både i pengar och i lidande.
Det handlar ju inte bara om Oxelösund .De stora vägarna behöver plogas kontinuerligt .Jag har erfarenhet av vilka skador och olyckor som kan inträffa .Både dödsolyckor och invadilitet för livet.
Jag själv arbetar ju i vården så att byta yrke är nog inte det bästa.
Men det kanske finns många som skulle kunna tänka sig att börja i snöröjningsarbetet .
Jag kan ge beröm till de som plogar på lasarettsområdet Nyköping .De är ute tidigt så att våra parkeringar är snöfria .
Det är viktigt att vi respekterar allas synpunkter och åsikter.

Nog om snön .Den faller men människorna ska inte falla.

Siw Sjöholm Johansson Ledamot i KS.Ordinarie i vård och omsorg

Läs mer

Snöröjning

Hej igen.

Vintern har tagit ett stadigt grepp i Sverige.Det är halt och moddigt både på gator, vägar och trottoarer,
Har varit ute och gått i dag .Pratat med en del gamla som måste ta sig till affären och handla .
De tycker att det är förfärligt när det inte plogas så man som gångtrafikant kan ta sig fram.
Jag vet ju att att snörjningen tar sin tid och de som plogar inte kan vara överallt och det kostar pengar.
Det är ju viktigt att man som fastihetsägare ser till att trottoarerna är framkomliga..

Nog om detta .Alla barn älskar ju snön och det får vi som är äldre vara glada åt.

Vintriga hälsningar till er alla.

Siw Sjöholm Johansson.
Ledamot i KF

Läs mer

Sänkt fart i Oxelösund!

Förhoppningsvis blir det slut på fartdårarnas vilda framfart i Oxelösund nu.

Trafiken blir säkrare och tryggare. I dag fattade vi nämligen ett principbeslut i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om”Rätt fart i Oxelösund”.

I korthetinnebär beslutet att grundfart i tätortenblir 40 km i timmen. Vid skolor, förskolor och vissavillagator sänks hastighetsn till 30 km per timme. På några större leder får man köra i 60 km i timmen.

Alla vinner på detta, utom fartdårarna. Ja, de också kanske… om de lugnar ner sig och inser attonödigt hög fart medför risker för medtrafikanter och för en själv.

Miljön är ännu en vinnare, eftersom utsläpp av växthusgaser minskar om farten minskar. Det kommer att gå åt mindre bränsle, trafiktempot i staden blir förhoppningsvis lugnare och olyckorna färre.

Nu ska förslaget vidare tillkommunstyrelsen för att beredas till kommunens högsta beslutande organ, fullmäktige. Där ska detslutliga beslutet fattas.

Vissa kommer tyvärr alltid att strunta i hastighetsbegränsningarna. Dessa individer måste vi hantera på annat sätt än med skyltar och information. Där hjälper bara kontroll , övervakning och böter.

Bo Höglander, ledamot i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, ersättare i kommunfullmäktige

Läs mer