Allmänt

Hej .

Ja nu är det ett tag sen som jag skrev på bloggen.Det har hänt saker i värden Även inom Sverige är det en del som sker.
Förhoppningsvis så går det åt mildare tider Ljusare är det i alla fall.
Mycket har diskuterats om friskolorna Både bra och dåligt.
Visst är det väl så att friskolorna också behövs i vår kommun .Friheten att som förälder och barn kunna välja.
Själv gick jag som tonåring i en privat skola Det var då kyrkan som stod för den verksamheten.
Vi var tonåringar från hela vårt avlånga land som gick på den.Från olika samhällsklasser .
Det var jag själv som gjorde det valet att gå på den .Eget val alltså.
Hur är det nu ?
Vill vi låta föräldrarna få välja .
Jag anser det och det är ju som vilket företag som helst .Löner till dessa lärare och övrig som arbetar på dessa skolor .Sen är det väl bra om företaget går med vinst.

Det är min lediga dag i dag Arbetet på lasarettet i Nyköping tar mycken tid och kraft .
Så det blir bara ett kort inlägg och en reflektion om skolorna.
Siw Sjöholm Johansson
Gruppledare För C

Läs mer

Bra att friskolor går med vinst

Det pågår en diskussion om huruvida friskolor ska få göra vinst eller inte. En beklämmande diskussion full av fördomar, okunnighet och politiska övertoner.

Är det bättre att företag som driver utbildning av kommande generationer går back? Knappast, om man tänker efter en smula.

Att privata företag, som på det offentligas uppdrag, utför samhällsnyttiga verksamheter åt medborgarna ska ha betalt är en självklarhet. Sedan må det gälla snöröjning, gatudrift, sophämtning, äldreomsorg eller skola/utbildning.

Att företag i konkurrens kan utföra dessa uppgifter till samma peng som de kommunala och ändå få ett plusresultat, reser en del frågor. Hur harkommunen tidigarehushållitmed de gemensamma medlen?

Självklart ska privata företag underkastas granskning, kontroll och kvalitetskriterier. I offentlig upphandling får man det som man beställer och betalar för. Uppföljning av avtalet är viktigt.

Skolor upphandlas inte utan startas efter tillstånd av Skolinspektionen. Den så kallade skolpengen följer eleven och är framräknad bl.a. i samarbete med SKL, kommunernas intresse- och arbetsgivarorganisation.

När privata verksamheter utför allmännyttiga tjänster så sparas i de allra flesta fallvärdefulla skattekronor, inte tvärtom som motståndarna till privata tjänster ofta hävdar.

Läs mer

Mot ljusare tider!

Hör ni, visst märks det att vi går mot ljusare tider? Tänk att vi redan är i mitten av januari! Julsakerna är nerplockade och tankarna går åt ett helt annat håll…

Även i politiken går vi förhoppningsvis mot ljusare tider. Det parti som räknat sig som statsbärande i Sverige brottas med sin framtid och våndas inför ett livsviktigt partiledarval.

I Oxelösund fick S ta hjälpav de illröda i vänsterpartiet för att klara majoriteten i höstens val. Och man blev nedröstade i kommunfullmäktige i frågan om posten första vice ordförande i KS. En seger för demokratin!

Alliansen gick fram i valet, vilket visar att så gott som hälften av invånarna i Oxelösund vill ha ett annat styre än det röda.

Men politik är inte bara konkurrens och tävlan om väljarna. Det finns en politisk vardag. Den innebär bland annatattallatillsammans jobbar på framåt för Oxelösunds bästa. Varje partioch block skastå försin egen politik, men också kunna att kompromissa, jämka och lyssna.

I nämnder och styrelser måste man ibland lägga partipolitiken åt sidan och se till vad som praktiskt är bäst för kommunen och dess invånare.

Oxelösund har potential, det får vi inte glömma! Nu är det 2011 och vi tar nya tag. Mot framtiden!

Läs mer

Upphandling kan utveckla verksamheter

Det kommer ständigt rapporter som visar att upphandling kan vara ett sätt att utveckla offentliga verksamheter.

Nyligen undersökte landstinget i Stockholm vad som skett sedanden psykiatriska öppenvården i sydöstra Stockholms län upphandlades 2008.

Resultatet: Bättre tillgänglighet både i telefon och till mottagningen, kortare köer och anpassning till de av Socialstyrelsen rekommenderade metoderna.

Det var en del av de förbättringar som kunde noterasenligt den utvärdering som uppdragsgivaren Stockholms läns landsting, SLL, låtit göra.

De företag som fick i uppdrag att driva verksamheterna var Carema Hjärnhälsan i sydöstra delen av länet och Praktikertjänst i Järva.

Bland förbättringarna märks även en större möjlighet att få kognitiv beteendeterapi (KBT) samt fler patienter som får träffa en läkare och som fått en diagnos.

Utvärderingen gäller upphandlingarna av vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningar i sydöstra länet och Järva 2008, meddelas det i ett pressmeddelande.

Principen om att konkurrensutsättning kan bidra till att utveckla offentlig verksamhet gäller långt ifrån bara landstingens domän. Tvärtom, eftersom jag bevakar området vet jag att man kan överföra mycket av principentill de kommunala kärnverksamheterna.

Genom konkurrensutsättning får man in nya idéer, nya lösningar och jämförelser mellan extern och intern utförare (egen regi).

Rapporten som jag citerar här ovanvisar också på en del problem, det ska erkännas. Framförallt då i samband med övergången till ny aktör. En ny arbetsgivare med en annorlunda vårdideologi kom in och många medarbetare valde att inte följa med över.

Det förekom också tekniska problem, bland annat med telefonsystemet. Det behövs tydligare rutiner för verksamhetsövergångar, konstaterar rapportförfattarna.

Men på det stora hela är betyget alltsåpositivt.

Oxelösund har potential! Så brukar jag skriva här – och det förtjänar att upprepas. Mycket skulle kuna utvecklas genom att kommunen lät företag, kooperativ och andra externa utförare sköta en del verksamheter, både ”mjuka” och ”hårda”…

Bo Höglander, ersättare i kommunfullmäktige för Centern

Läs mer