Upphandling kan utveckla verksamheter

Det kommer ständigt rapporter som visar att upphandling kan vara ett sätt att utveckla offentliga verksamheter.

Nyligen undersökte landstinget i Stockholm vad som skett sedanden psykiatriska öppenvården i sydöstra Stockholms län upphandlades 2008.

Resultatet: Bättre tillgänglighet både i telefon och till mottagningen, kortare köer och anpassning till de av Socialstyrelsen rekommenderade metoderna.

Det var en del av de förbättringar som kunde noterasenligt den utvärdering som uppdragsgivaren Stockholms läns landsting, SLL, låtit göra.

De företag som fick i uppdrag att driva verksamheterna var Carema Hjärnhälsan i sydöstra delen av länet och Praktikertjänst i Järva.

Bland förbättringarna märks även en större möjlighet att få kognitiv beteendeterapi (KBT) samt fler patienter som får träffa en läkare och som fått en diagnos.

Utvärderingen gäller upphandlingarna av vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningar i sydöstra länet och Järva 2008, meddelas det i ett pressmeddelande.

Principen om att konkurrensutsättning kan bidra till att utveckla offentlig verksamhet gäller långt ifrån bara landstingens domän. Tvärtom, eftersom jag bevakar området vet jag att man kan överföra mycket av principentill de kommunala kärnverksamheterna.

Genom konkurrensutsättning får man in nya idéer, nya lösningar och jämförelser mellan extern och intern utförare (egen regi).

Rapporten som jag citerar här ovanvisar också på en del problem, det ska erkännas. Framförallt då i samband med övergången till ny aktör. En ny arbetsgivare med en annorlunda vårdideologi kom in och många medarbetare valde att inte följa med över.

Det förekom också tekniska problem, bland annat med telefonsystemet. Det behövs tydligare rutiner för verksamhetsövergångar, konstaterar rapportförfattarna.

Men på det stora hela är betyget alltsåpositivt.

Oxelösund har potential! Så brukar jag skriva här – och det förtjänar att upprepas. Mycket skulle kuna utvecklas genom att kommunen lät företag, kooperativ och andra externa utförare sköta en del verksamheter, både ”mjuka” och ”hårda”…

Bo Höglander, ersättare i kommunfullmäktige för Centern