Bra att friskolor går med vinst

Det pågår en diskussion om huruvida friskolor ska få göra vinst eller inte. En beklämmande diskussion full av fördomar, okunnighet och politiska övertoner.

Är det bättre att företag som driver utbildning av kommande generationer går back? Knappast, om man tänker efter en smula.

Att privata företag, som på det offentligas uppdrag, utför samhällsnyttiga verksamheter åt medborgarna ska ha betalt är en självklarhet. Sedan må det gälla snöröjning, gatudrift, sophämtning, äldreomsorg eller skola/utbildning.

Att företag i konkurrens kan utföra dessa uppgifter till samma peng som de kommunala och ändå få ett plusresultat, reser en del frågor. Hur harkommunen tidigarehushållitmed de gemensamma medlen?

Självklart ska privata företag underkastas granskning, kontroll och kvalitetskriterier. I offentlig upphandling får man det som man beställer och betalar för. Uppföljning av avtalet är viktigt.

Skolor upphandlas inte utan startas efter tillstånd av Skolinspektionen. Den så kallade skolpengen följer eleven och är framräknad bl.a. i samarbete med SKL, kommunernas intresse- och arbetsgivarorganisation.

När privata verksamheter utför allmännyttiga tjänster så sparas i de allra flesta fallvärdefulla skattekronor, inte tvärtom som motståndarna till privata tjänster ofta hävdar.