Samarbete och dialog med företagen!

Samarbetsandan stärktes när kommunerna började upphandla verksamheter. Det framgår av en rapport från Svenskt Näringsliv. De kommuner som deltog var Uddevalla, Växjö, Helsingborg, Västerås och Falun.

Ett bra samarbete mellan kommunen och näringslivet är en viktig faktor för utvecklingen.

När kommuner börja upphandla offentliga tjänster byggs broar till näringslivet. Upphandlingen blir en bra plattform för fortsatt samarbete även på andra områden.

Förutom ökad effektivitet och kvalitet konstaterades flera andravinster med offentlig upphandling.

  • Valfrihet. Fler utförare av tjänster har gett medborgarna valfrihet att välja mellan olika utförare när de ska utnyttja välfärdstjänster. Och personalen har fått fler arbetsgivare att välja mellan.
  • Kontroll och uppföljning. När kommunerna infört konkurrens har man tvingats genomlysa den egna organisationens verksamhet och kostnader. Det har i sin tur gett bättre kontroll och uppföljning av verksamheten.
  • Tillväxt. Fler företag har skapats och de befintliga har nyanställt. Kommunen är ofta en krävande kund med höga kvalitetskrav och blir därmed en viktig referenskund för företagen. Kommunen blir en ekonomisk plattform för företagens tillväxt. Kundstocken växer, arbetstillfällena ökar och därmed ökar även kommunens skatteintäkter.

    Oxelösund harpotential! Jag har skrivit det förut, men det tål att upprepas. Varför inte släppa loss kreativa krafter och företagande och ge företagen chans att förnya flera kommunala verksamheter? Mat och städ, som går två miljoner kronor back,vore en bra början.

    Bo Höglander, ersättare (C ) i kommunfullmäktige i Oxelösund