Ta strid för frihetsfrågorna!

En av oppositionenuppgifteräratt granska hur kommunen sköts av sittande majoritet. Vilka förslag läggs, hur sköts ekonomin, vilket inflytande har invånarna?

Oppositionen i Oxelösund – i form av Oxelösundsalliansen – knappade in på det röda blocket i valet i höstas.

Väljarna gav oss (som helhet) större förtroende, även om det inte räckte ända fram.

Alliansenhar ett tydligt mandat att ta strid för frågor om valfrihet, medborgarinflytande, bättre företagsklimat och mer konkurrensutsättning av kommunala verksamheter.

Det är ett stort ansvar som väljarna gett oss. Vi är skyldiga att ta det på allvar.

Bo Höglander, ersättare i kommunfullmäktige

Läs mer