Slå inte ihop kommunerna!

Det finns aktörer som vill se ett tvångsäktenskap mellan Oxelösund och Nyköping i tron att detta skulle lösa en rad problem.

En kommun är inte ett företag där besluten fattas av en verkställande ledning på uppdrag av ägare och styrelse. En kommun styrs demokratiskt och deförtroendevalda(!) utses direkt av dess invånare i fria och allmänna val.

Därför kan man inte heller jämställa en sammanslagning av två kommuner med en företagsfusion.

Visst kan man tänka sig att det kan finnas stordriftsfördelar även med att slå samman kommuner. Kanske skulle Oxelösundsborna genom att bli Nyköpingsbor också kunna dra nytta av den växande stadens tillväxt och goda ekonomi. Ingen vet med säkerhet. Därför måste manfråga sig om det verkligen är värt priset; minskat demokratiskt inflytande och folklig delaktighet.

Vi ”Oxelösundare” kannu välja sina egna företrädare till en egen beslutande församling som i sin tur utser ledamöter i nämnder och styrelser.

Denna demokratiska guldsits skulle upphöra om en sammanslagning genomfördes, för att på sin höjd ersättas av en kommundelsnämnd. Hela Oxelösunds befolkning skulle företrädas av betydligt färre representanter i en sammanslagen kommuns fullmäktige i Stadshuset i Nyköping, än vad som nu är fallet.

Självfallet ska administrativa gränser kunna ändras, inget är hugget i sten. Men innan man gör något bör man fråga folket. Tror man på folkstyre finns ingen annan väg än en folkomröstning i frågan!

Bo Höglander, ersättare i kommunfullmäktige för Centerpartiet

Läs mer

Kärnkraft Andra allternativ

Hej på er igen.

Ja det är ett tag sedan som jag skrev i bloggen Det blir inte så ofta nu ,kanske 1 gång/månad.
Det händer mycket ute i värden NATURKATASTROFER SOM VI INTE KAN RÅ PÅ MÄNNISKAN ÄR BRA LITEN NÄRNÅGOT SÅDANTINTRÄFFAR.
Japan har ju drabbats av vulkanutbrott samt en flodvåg som svepte in över landet.
Många dödades och många miste sina hemochnära och kära.
Men det som oroade de överlevande mest var kärnkraften .Kärnkraftverket som blev skadat fast det sas att det skulle vara säkert.
Hur är det med den saken vet vi ju .Det började läcka ut avfall från kärnkraftverket .
Vi som bor i Sverige har ju flera kärnkraftverk som började ses över efter Japankatastrofen.
Hur stor är risken att vi här kommer att drabbas?
Den frågan ställer sig många.
Jagmed flera är ju emot att det ska byggas flera .Men de som finns måste ju ses över och renoveras kontinuerligt .
Vi i Centerpartiet anser ju att så länge vi inte kan använda oss av andra allternativa energikällor så måste vi förlita oss till denna energikälla.
Vi har sol,vind och vatten men utan medel till forskning inom olika områden så är det kärnkraften som finns.

Det var många från Centerpartiet som hoppade av på grund av att vi försökte samarbeta med de övriga i alliansen om kärnkraften.
Jag har även varit på Vårstämma med Maud Olofsson där hon förespråkade andra enregikällor Men att vi måste se över de kärnkraftverk som redan finns .

Siw Sjöholm Johansson Gruppledare Oxelösunds Centerparti

Läs mer