Dialog med företagarna – nu!

Återigen hamnar Oxelösund i botten när klimatet för företagen rankas i de svenska kommunerna. Det är trist och beklagligt. Men vi får inte stanna kvar i gnälldiket.

Nu måste alla goda krafter mobiliseras för att ändra på sakernas tillstånd.

Någon vecka innan kommunrankingen från Svenskt Näringsliv släppte samma organisation en undersökning om upphandlingen i några utvalda kommuner.

Det visar sig att kommunens upphandlingar är en viktig del av det lokala företagsklimatet.

Upphandlingarna bidrar till kommunens möjligheter att sänka kostnader och höja kvaliteten i de skattefinansierade verksamheterna och skapar möjligheter för lokala företag att växa och utvecklas.

Det blev även stora skillnader när företagare betygsatte sin kommuns upphandlingsarbete. Mönsterås kommun ligger då i topp. Oxelösunds placering i denna andra undersökning tar vi upp en annan gång…

I Oxelösunds kommun bör vi nu lägga upp en plan för hur näringslivsklimatet ska bli bättre. Det handlar om kommunens långsiktiga överlevnad. Upphandlingen och hur den sköts är superviktig. Satsa – det betalar sig!

Vi bör också ha en konkurrenspolicy så att företag lokalt, regionalt och på riksplanet vet hur mycket kommunenvilllägga ut på externa utförare. Givetvis bestämmer defolkvalda vad och hur mycket som ska skötas av externa utförare. Men att andelen konkurrensutsatt verksamhet måste öka står helt klart.

Bo Höglander

Läs mer