Inte ridderligt utan fegt och avskyvärt

Den 22 juli 2011 går till historien som en sorgens dag. Terrordådet i vårt broderland Norge skakar oss och vi känner sorg, vemod och vrede inför att så många människoliv spillts för en nidings kulor.

Gärningsmannen, Anders Behring Breivik, orerar enligt medier i ett mångordigt dokument om riddarideal och korståg. Men den välplanerade och kallhamrade enmansoperation som han iscensatte har föga eller intet med höga riddarideal att skaffa!

Det finns inget ädelt eller modigt i att dräpa och mörda oskyldiga unga. Och sättet på vilket gärningsmannen går till väga är lika utstuderat som djävulskt. Utklädd till polis, en grundläggande samhällelig funktion till för att skydda medborgarna mot våld och andra brott, genomför han sin brutala masslakt. Dessförinnan har han lugnande lockat till sig ett antal ungdomar.

Denna gång kom inte terrorn från religiösa fundamentalister. Likheten med dessa dåd, vilka vi bevittnat i omvärlden och i Sverige, är dock att våldet motiveras med högre syften. I det här fallet säger sig terroristen slå vakt om ett renare och finare land, ett idylliskt förflutet utan ”främmande” inslag. Sådana tongångar har florerat länge och finns även i vårt eget land, inte enbart i ”extrema” sammanhang.

Breivik talar även om kristna ideal och om martyrskap i samband med sitt dåd. Vilken rappakalja! Martyrer kallades de första kristna som förföljda av den kejserliga makten slets sönder av lejonen – eller dödades på andra brutala sätt – inför åskådarmassorna. Detta på grund av att de vägrade att avsäga sig sin övertygelse. Martyr blir man inte genom att döda, utan genom att stå för sin fredliga övertygelse, även om det kostar det egna livet.

Varken Islamistiska självmordsbombare eller blonda norska ”högerextremister” som mördar oskyldiga civila för sin sak, har rätt att kalla sig martyrer.

Inför denna typ av ondska och terror gäller det att behålla hjärtat varmt, men hålla huvudet kallt. Mer av humanism, men inte naivitet, som den norske statsministern Jens Stoltenberg så väl uttryckte det.

Att slå vakt om det öppna, fria och demokratiska samhället behöver inte betyda att man utför stordåd. Att leva sitt liv, sköta sina studier eller sitt jobb, kanske aktivera sig politiskt, delta i en förening, räcker långt. Att uttrycka sin åsikt, skriva en insändare, ringa sin lokale politiker och ställa en fråga eller framföra en synpunkt kan vara andra sätt.

Det är i vardagen som vi skapar det öppna samhället. Attacken i Norge lär oss att våld och terror kan komma plötsligt och att ondskan klär sig i de mest skiftande dräkter. Ett öppet samhälle kan aldrig helt skydda sig från den sortens attacker – då vore vi inte längre ett öppet samhälle.

När mörkret sluter sig omkring oss är det bästa inte att förbanna det, utan att tända ljus.

Eller som en överlevande ung tjej sa efter mardrömmen; om en enda man kan visa så mycket hat, hur mycket kärlek kan då inte vi visa tillsammans…

Läs mer

Vem tar ansvar

Hej Igen.

Läste med lite förvåning om hur det går till när Nyköpings Hem rensar i rabatterna.
Jag anser att om det är ovana personer som gör ett sådant arbete så är det väl viktigt att det finns en handledare med ,som kan se skillnad på ogräs och blommor.
Eftersom det är en nära släkting till mig som intervjuats i repotaget om blommorna som blev förstörda på Äldreboendet Björkgården i Tystberga,så vet jag att det är riktigt.

Det är nog inte så underligt att de boende blev ledsna och även personalen.

Kanske att ni på Nyköpings hem kan se till att rabatterna fortast möjligt blir återställda .Och att det hädanefter är van personal som rensar OGRÄS.

Vänliga hälsningar Siw Sjöholm Johansson

Läs mer

Inför utmaningsrätt i Oxelösund!

Utmaningsrätten är ett utmärkt verktyg för kommuner som vill och vågar få en genomlysning av en viss verksamhet. Utmanarrätten skulle också kunna kallas för initiativrätt.

Man låter företag, personalkooperativ eller andra aktörer utmana kommunen på att få utföra en viss verksamhet. Myndighetsutövning är givetvis undantagen.

Tyvärr råder stor okunnighet om vad utmaningsrätten är. Och många kommuner vet inte ens att den finns.

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kan syftet med utmaningsrätten vara att initiera att en verksamhet ska upphandlas men också att delar av en verksamhet (eller sammanslagna verksamheter) kan drivas på ett annat sätt.

Detta innebär enligt SKL att kommunen fattat beslut om att t.ex. privata företag eller personal kan initiera att en upphandling av en särskild verksamhet ska prövas. Det är alltid upp till kommunen att säga ja eller nej till ett initiativ, en utmaning.

”Vi kan inte tydligt nog understryka att kommuner som inför utmaningsrätt behåller makten över vilka utmaningar som ska antas. Kommunens behov ska vara avgörande i behandlingen av en utmaning”, säger Stefan Persson på utmaningsservice.se.

Han beskriver utmaningsrätten som en röd matta för entreprenörskap. Genom att frivilligt låta sig utmanas får kommuner och landsting ett effektivt kvalitetssäkringssystem helt gratis! Fler kommuner borde följa med på tåget, tycker Stefan Persson.

Det är inte svårt att hålla med. Nya idéer, ny kunskap och nya rutiner kan vitalisera en verksamhet eller delar av den, kanske en viss enhet.

Oxelösunds kommun borde därför snabbt fatta beslut om att införa utmaningsrätt!

Läs mer

Sol och bad

Hej.
Ja nu har vi sommar och sol igen Semester för alla som arbetar och pluggar .
Alla behöver ha denna ledighet vare sig vi är fritidspolitker eller tjänstemän i kommuner och landsting.
JA självklart att alla andra som arbetar inom olika företag, kommuner och lanndsting behöver sin SOMMARSEMESTER.

Solen är juen stor del av den nya energin som vi borde kunna ta tillvara på.

Vi mår bra att få vara ute och se naturen omkring oss.Jag ser många av våra gamla som är ute och går .Varmt är det men de flesta kan sätta sig och vila på parkbänkarna som finns runt omkring oss.

Vill önska er alla en trevlig sommar Och jag hoppas att alla kommer tillbaka med nya krafter efter semestern och sommarlovet.

Siw Sjöholm Johansson

Läs mer