Inför utmaningsrätt i Oxelösund!

Utmaningsrätten är ett utmärkt verktyg för kommuner som vill och vågar få en genomlysning av en viss verksamhet. Utmanarrätten skulle också kunna kallas för initiativrätt.

Man låter företag, personalkooperativ eller andra aktörer utmana kommunen på att få utföra en viss verksamhet. Myndighetsutövning är givetvis undantagen.

Tyvärr råder stor okunnighet om vad utmaningsrätten är. Och många kommuner vet inte ens att den finns.

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kan syftet med utmaningsrätten vara att initiera att en verksamhet ska upphandlas men också att delar av en verksamhet (eller sammanslagna verksamheter) kan drivas på ett annat sätt.

Detta innebär enligt SKL att kommunen fattat beslut om att t.ex. privata företag eller personal kan initiera att en upphandling av en särskild verksamhet ska prövas. Det är alltid upp till kommunen att säga ja eller nej till ett initiativ, en utmaning.

”Vi kan inte tydligt nog understryka att kommuner som inför utmaningsrätt behåller makten över vilka utmaningar som ska antas. Kommunens behov ska vara avgörande i behandlingen av en utmaning”, säger Stefan Persson på utmaningsservice.se.

Han beskriver utmaningsrätten som en röd matta för entreprenörskap. Genom att frivilligt låta sig utmanas får kommuner och landsting ett effektivt kvalitetssäkringssystem helt gratis! Fler kommuner borde följa med på tåget, tycker Stefan Persson.

Det är inte svårt att hålla med. Nya idéer, ny kunskap och nya rutiner kan vitalisera en verksamhet eller delar av den, kanske en viss enhet.

Oxelösunds kommun borde därför snabbt fatta beslut om att införa utmaningsrätt!