Annie Lööf inspirerar

Hon vet hur man sätter potatis och kör traktor. Hon är bra på att stå i mål, ta straffar och hålla nollan i fotboll. Och hon är beredd att ta över som partiledare för Centern.

Annie Lööf valde att lägga ett av sina 35 stopp (inplanerade under tio dagar) i sörmländska Katrineholm. På Café Sultan kunde centerfolk från hela länet lyssna och ställa frågor under onsdagens lunch.

Nu är det inte främst hennes meriter från uppväxten i småländska Maramö eller från Division 2-fotbollen i Värnamo som gör henne mest lämpad som partiledare, utan hennes politik i kombination med hennes personliga egenskaper och erfarenheter.

Annie vill förena frihet, trygghet och hållbarhet. Hon vill se ”ett samhälle som sätter tilltro till dig och mig och våra val men som samtidigt finns för dem som behöver det allra mest”.

Tillväxt och miljö går att kombinera, menar hon. Från uppväxten på den småländska landsbygden, där jord- och skogsbruk var en viktig näring, har hon med sig värdet av arbete, att kunna själv, att få stöd av andra och att värna miljön.

Annie talar varmt om Centerns grundvärderingar om självbestämmande, omsorg och hållbarhet. Lika viktigt som det är att släppa loss företagande och kreativitet är det att ta hand om de allra mest utsatta i samhället.

Människor ska kunna förverkliga sina drömmar, känna större trygghet i en föränderlig tid och lämna vidare en grönare värld till framtiden,önskar hon.

När det gäller Centern så vill hon göra partiet till en modern grön folkrörelse, öppen för människor som brinner för miljö, mänskliga rättigheter och frihet. Vägarna till medlemskap ska breddas, människor som är engagerade för en sak ska lättare kunna engagera sig.

Centern måste enligt Annie bli mer visionär och bättre på att se vilka problem människor möter i vardagen. ”Nu måste vi använda den kreativitet som finns i rörelsen till att hitta nya lösningar på hur människor exempelvis ska kunna spara mer, bo kvar på landet, lämna socialbidragsberoende, bli mer jämställda och lyckas i sitt företagande”.

Jag gillarAnnes framtoning och lyssnande inställning, liksom hennes värnande om frågor som rör frihet, företagande och personligt ansvar. Jag tror att hon kan bli en utmärkt partiordförande, även om det är ett av Sveriges tuffaste jobb.

Annie har extremt höga ambitioner för Centern och vill att partiet ska nå upp till 20 procent av väljarkåren! Det är en utmaning som heter duga… Ska Centern nå dit krävs att alla bidrar på sitt sätt och att nya krafter släpps fram.Med Annie i spetsen för Centern ökarförutsättningarna för framgång, det är min övertygelse.