Släpp in entreprenörerna!

Det blev en högintressant kväll på Culturum i Nyköping när centerns blivande förste vice ordförande, Anders W Jonsson, talade (i går onsdag 14/9). Arrangör var Centern i Nyköping.

Anders W Jonsson,riksdagsledamot för Centerpartietpekade på attvalfrihetenhåller på att rita om välfärdskartan. I fler och fler kommuner kan de gamlasjälva bestämma vem som ska komma hem och städa ochhjälpa till med omsorgen.

Detta genom en lag (LOV) som funnits icirka två år och som öppnar upp för alternativautförare i hemtjänst, äldreomsorg, personlig assistans, primärvård, m.m.

Ett antalföretagare hadebjudits in för att berätta om hur det är att arbeta med äldreomsorg, hemtjänst, städning, m.m. på uppdrag åt kommunen – eller enskilda. Dels finns möjligheten attha avtal med kommunen och dels finns ROT- och RUT-avdragen som öppnat dörrar för flera tjänsteföretag gentemot vanliga hushåll.

Genom att släppa in entreprenörer i välfärden får kommunen en mätare på hur bra man själv arbetar i egen regi. Makten flyttasfrån politiker och byråkrater till användarna, medborgarna.

Vem kan vara emot det? Ja, tyvärr majoriteten (S+V) i Oxelösunds kommun. Ofattbart, men sant…

Socialdemokraterna i Nynäshamn är dock enligt Anders W Jonsson inne på en helt annan linje än sina partikamrater i Oxelösund, och inför LOV i kommunen. Makten åt folket!

Skatteavdraget för hushållsnära tjänster har dessutom ändrat inställningen till svartjobb hos svenskarna. Åttaav tio kan numera inte tänka sig att anlita svart arbetskraft.

Varje satsad krona på ROT/RUT ger tillbaka en och femtio till statskassan,hävdades det under kvällen.