Oxelösundarna får tycka till

Hej IGEN.

Ja nu har vårt :1a MÖTE i Oxelösund gått av stapeln.

Som ni har läst på Oxelösunds Hemsida och i SN så började visionsarbetet framåt i tiden Till 2025.
Oxelösundarna var många som ville tycka och säga hur de vill att vår Lilla stad ska bli i framtiden.
Visionsgrupper som kommunen tagit fram ,var på plats och gjorde ett bra arbete .
Oxelösundarna gjorde ett ännu bättre arbete med att ta fram vad som är möjlighet ,vad som är vår styrka, men även hoten och svagheten i vår kommun.
Vår stad är liten men sammanhålliningen verkar vara god.Den ska bli ännu bättre efter detta arbete som ska vara klart i Januari 2012.

Det finns möjligheter för er Oxelösundare att vara med på nästa möte eller lägga brev i lådorna till kommunen om hur ni vill se Oxelösunds Framtid.

Nästa möte är den 16 november kl 18.00 på Koordinaten .

ALLA ÄR VÄLKOMNA

Läs mer

Regionfrågan är viktig!

Just nu utreds statens myndighetsindelning. Resultatet av den utredningen kommer att påverka hur en eventuell ny regionindelning kommer att se ut i Sverige.

Vilken region hamnarSörmland i? Ett relativt sett glest befolkat län, utan fullvärdigt universitet och delat mellan nord och syd?

Frågan kom upp i samband med ett föredrag som jag lyssnade på. Bengt Assarsson från Östsvenska Handelskammaren talade i Oxelösund om detta.

Han menar att regionerna inte får bli ett självändamål, utan ska inriktas på hur tillväxt kan bäst skapas. Samt grundat på frågor kring infrastruktur (vägar, järnvägar, hamnar, m.m.), utbildning och sjukvård.

Alla vill dansa med Sörmland, förklarade han. Detta beror inte på att vi ligger i topp bland länen, utan för att vi har ett bra geografiskt läge; nära till Stockholm, hamn mot Östersjön, stora transitrörelser.

Det optimala vore enligt talaren en stor region bestående av Sörmland, Västmanland och Uppsala län. Gärna dessutom Östergötland och Örebro, men då är risken att universiteten och universitetssjukhusen inte kan samsas…

Assarsson tyckte att fler ska engagera sig i frågan. I dag är det mest poltiker som pratar om framtidens regioner. Men fler från andra sfärer borde delta i debatten; företagare, tjänstemän och varör inte kulturfolk?

Regionfrågan är stor och delvis oöverskådlig. Men alla har rätt att ha en åsikt i ett demokratiskt samhälle. Även du och jag!

Läs mer