Bättre villkor för små företag i upphandling

Överväg en höjning av gränsen för direktupphandling till kanske 800 000 kronor.

Det var ett av förslagen när Upphandlingsutredningen lade fram sitt delbetänkande i går, måndag. Jag var på platspå Näringsdepartementet för att lyssna och få med mig ett exemplar av betänkandet hem för läsning.

Många intressenter har uttalat sig till förmån för att höja gränsen för direktupphandling. Utredningen ser flera fördelar, bland annat sparade kostnader och tid samt bättre förutsättningar för små företags medverkan.

Förslaget måste dock vägas mot riskerna som följer av minskad transparens. Allt som sker i samband med en offentlig upphandling ska ju dokumenteras och kunna motiveras i efterhand. Trots allt är det ju dina och mina – skattebetalarnas – pengar som det handlas med.

Du som är intresserad kan läsa mer i det pressmeddelande som skickades ut i går:
http://www.sou.gov.se/pdf/2011/Upphandlingsutredningen.pdf

Bo Höglander, ersättare (C ) i kommunfullmäktige

Läs mer

Lite allmänt

Hej igen.

Visst är det höst nu Regn och mulet .Men vädret hindrar inte människor från att vara ute .
Julmarker överallt .Tomtar, glögg alkoholfri förstås..Lussekattor
Har nyss kommt hem från Nyköping .Ett besök på Nyköpings Hus. Slottet som man säger i vanliga fall.
Historiens vingslag när man besöker denna byggnad.
Och utanför allt som hör till en julmarknad.
Sen ett besök i våra affärer i NYKÖPING Öppet på de flesta ställen .
Och visst handlar människorna. Kanske klappar till både stora och små.Det gäller att vara ute i god tid .Eller till sig själva.
Men det är ändå så att man är ute i sista minuten innan Jul Trängs fast man kunde handlat flera veckor innan.SÅNT HÖR TILL….
Var även på branstationen som vanlig medborgare .Men visst känns det skönt att det finns sådan brandmän -kvinnor som arbetar dygnet runt för vår säkerhet i vår kommun Ja inte bara vår kommun,de rycker ut till 3 kommuner till.
Lite om vad som finns att göra en regnig novembersöndag.
1:a ADVENT NÄSTA HELG .Tänk på att det brukar hända många olyckor med stearinljus . BRANDVARNARköp nya eller kolla om de man har fungerar det, rådet gav brandmännen oss alla.

Hälsningar från mig Siw Sjöholm Johansson Centerpartiet Oxelösund

Läs mer

Här finns hela världen!

Ny vision för Oxelösund diskuterades i går. Det var det andra mötet i raden av flera och jag deltog för första gången. Det var givande och intressant och inger hopp för framtiden.

I politikergruppen, ledd av icke-politikern hamchef Erik Zetterlund, som jag deltog i, komdet fram en rad idéer och positiva energier! Inget ”partipolitiskt käbbel” trots att många partiet var företrädda, utanframåtsyftande idéer och tankar för Oxelösunds bästa.

Självklart ska vi ha en tuff politisk debatt. Men ivisionsarbetet gäller detatt enas om de huvudsakliga målen. Vart vill vi? Vilka är styrkorna? Vilka är hoten ochhur möter vi dem?

Visionsarbetet inger som sagt hopp för framtiden och bådar gott fördemokratin! I vår grupp kom vi fram till att världen finns i Oxelösund! Här möts människor (sjömän som anländer med fartygen, experter till SSAB, båtägare som är kunder på Oxelösunds varv; turister, flyktingar, invandrare, gästande släkter och vänner…)

Räknar man in hela regionen har Oxelösund ett guldläge; flera världsledande koncerner och företag finns här, tillväxt, infrastruktur, närhet till större städer ochett hav med en obruten horisont.

Bo Höglander

Läs mer

Vanvård av gamla – ett samhällsproblem

Carema Care är i blåsväder efter ett antal anmälda fall av vanvård i omsorgen. Det är bra att utförarna granskas, inklusive kommunernas egenregi, där vi genom åren också sett en lång rad skrämmande fall och brister.

Nu när en privat aktör står i fokus bör man ha vissa saker i minnet, så att debatten inte spårar ur helt.

Nyligen påstodPatrik Rehnfors (V)att LOU är ett påhitt från EU för att ”tvinga” kommunerna att ”privatisera”… Så ärdet INTE!

Lagen om offentlig upphandling (LOU) kan definitivt inte tvinga en kommun att konkurrensutsätta någon verksamhet. Vill mandriva verksamheti egen regi så är det upp tillkommunen attbesluta!

Man kan också välja att konkurrensutsätta enligt LOV (lag om valfrihetssystem). Då måsteexterna aktörer och egenregi konkurrera medkvalitet, eftersom det är den enskilde som väljer utförare i till exempel hemtjänst och omsorg (eller de områden kommunen väljer och som omfattas av lagen).

Självklart tycker jag att man ska ha antagit en policy som beskriver hur man långsiktigt ska agera på området, varför man vill – eller inte vill – konkurrensutsätta, m.m. Om den enskilde ska få välja, eller inte, o.s.v.

Men OM kommunen väljer att köpa tjänster av en extern aktör så ska man agera i enlighet med grundläggande principer; likabehandling, icke diskriminering, proportionalitet, transparens (insyn, genomskinlighet) och ömsesidigt erkännande (intyg och certifieringar som godkänts i hemlandet ska gälla lika i alla EU-länder).

LOU är en lag sombidrar till att stävja godtycke, förhindra korruptionsamt stävja slöseri och ineffektivtet med våra gemensamma medel. LOV säkrar kvaliteten genom certifiering.Extern utförare och kommunens egen regi behandlas lika i fråga om ersättning och kontroll.

När en kommun upphandlaromsorgstjänster är det kommunen som ställer kraven, anslår medel och har det fulla ansvaret för kvaliteten. Om utföraren missköter sig bör det i kontraktet finnas klausuler som talar om hur man ska agera. Ytterst kanhävning av avtalet och skadestånd för bolaget komma i fråga.

Det gäller att skilja på äpplen ochpäron i omsorgsdebatten. Carema ska givetvis stå till svars för sina brister.Men att generellt skylla bristerna i svensk äldreomsorg påett enda bolag är korkat.Problemet är vidare än så. Det handlar om ett samhällsproblem, om synen på våra gamla och hur vi behandlar dem. Var och en av oss har här ett ansvar. Och vi politiker måste bli betydligt bättre på att prioritera. Är det vård,skola och omsorg vi ska satsa på – eller inte?

Läs mer