Nya jobb med sänkt moms

I dagarna kring jul kom en efterlängtad julklapp. 80 procent av tillfrågade restaurangföretag uppger i en undersökning att de tänker nyanställa när momssänkningen börjar gälla nu vid årsskiftet.

Underbart! Centern drev på internt i regeringen för en momssänkning. Skepsisen var stor, men sänkningen gick ändå igenom. Belackarnaflinade och hånadeförslaget.

Därför kännsdet extra skönt att det nytycks visa sig att sänkningen av restaurangmomsen kan komma att ge många nya jobb åt främst unga. McDonalds är ett av de företag somuppger att de nu söker folk. Detinnebär med största sannolikhet nya jobb lokalt här i det egna arbetsmarknadsområdet.

Vi i Centerpatiet i Oxelösund tackar regeringen och främst Centerpartiet för att ni stod på er!

Ett jobb är bland det viktigaste nären ung människa ska etablera sig på allvar i livet.

Passar här på att önska God Fortsättning!

Bo H

Läs mer

Julen står för dörren

Hej.

Ja nu är det snart jul igen .Vi människor firar den på olika sätt .Men förhoppningsvis så blir det en VIT JUL i två bemärkelser.
Visst önskar jag som arbetar som undersköterska och sitter med i Vård och Omsorgsnämnden att vi vuxna tar vårt ansvar.

Trafikolyckor händer ofta i dessa tider när alla stressar för att hinna med så mycket som möjligt.Hinna besöka sina nära och kära.Ta det lugnt bättre att komma fram än att aldrig komma fram.

Visst tycker många att det är gott med en snaps till sillen.Men man kanske ska tänka på barnen och Inte dricka sig full .Det finns många barn och även ungdomar som mår dåligt för att deras föräldrar dricker för mycket.

Jag vill bara på detta sett Önska er alla en GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR.

Vi får ta nya tag nästa år med allt vad det innebär Ekonomi och sparande .

Siw Sjöholm Johansson
Gruppledare Centerpartiet

Läs mer

Regionfrågan: Närheten avgör

SN har ordnaten ”folkomröstning” i regionfrågan. Resultatet är föga förvånande. Majoriteten i denna del av länet ser helst ett samarbete söderut mot Östergötland, medan befolkningen i Trosa och Gnestagärna vänder sig mot Stockholm.

Närheten avgör. Ett djupt mänskligt beteende.

Många uttrycker sig väldigt tvärsäkert i regionfrågan. Jag tror dock inte att någon till fullo greppar hela det pussel som en ny eventuell regionindelning utgör. Åtminstone gör inte jag det.

Detta gördet också oerhört svårt att ta ställning i frågan. En sak kan man dock slå fast. Alldeles oavsett kommande regiongränser måste Oxelösund och Nyköping ha bra relationer och kommunikationer gentemot huvudstaden. Arbetspendlingen är bara en omständighet som understryker detta!

Vi bör fortsättningsvis även ha goda kommunikationer med Norrköping och Linköping. Säger åter: Arbetspendling. Men det finns fler skäl.

Vad jag vill säga är att gränserna inom landet egentligen inte blir särskilt skarpa. Vi kommer ju inte att ha gränsposteringar och passkontroller mellan regionerna. men ibland låter det nästas så i debatten…

Den stora frågan om sjuklvårdens organisering lämnar jagför tillfället och ber att få återkomma till.

Läs mer

Svag ekonomi drabbar svaga

Oxelösund skärner öppenvården. Verksamhet som funnits i ett kvarts sekel hotas, missbrukarna ska göra annat när kommunen har ekonomisk kris.

Det skriver SN i ingressen i artikeln från kommunfullmäktige som hölls i går onsdag.

Vi i oppositionen gick till hårt angrepp på majoriteten för dess ansvarslösa hantering av skattebetalarnas pengar. Skenande underskott har nu lett till att besparingar måste göras. Tjänstemän sätts i obligatorisk ekonomiutbildning!

Svag offentlig ekonomi drabbar de svaga. Vuxencentrum/Unga män kostar ett par miljoner kronor om året.Men de gör ocksåarbetsinsatser värda tusentals kronor, eftersom missbrukarna i den helnyktra verksamheten gör en hel del jobb inom verksamhetens ramar.

Målgruppen med unga narkomaner har ökat kraftigt och de behoven måstemötas,erkännerMattias Pettersson (S),ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.

Tanken är nu att ge missbrukarnasysselsättning i kommunens vanliga verksamhet och stödsamtal hos Rådgivningsbyrån.Det är bara att hoppas att det kommer att fungera.

Detta är bara ett exempel på hur dålig ekonomi kan drabba verksamheter.

Det är uppenbart att krafttag måste tas för att rädda Oxelösundsekonomi. Frågan är om majoriteten, där vänsterpartiet ingår, förmår hantera krisen. Jag tvivlar. Socialdemokraterna borde i det här läget göra slut med V och närma sig alliansen för att göra upp om ekonomin. Men finns den handlingskraften och det politiska modet?

Läs mer

Tydliga skillnader i Oxelösunds politik

På kvällens fullmäktige blev skillanderna mellandet styrande röda vänsterblocketochoppositionen glasklara. Särskilti frågan om valfrihet. I en gemensam motion från alliansen föreslogs att kommunen skulle utreda förutsättningarna att tillmäpa LOV (lag om valfrihetssystem).

LOV innebär i korthet att kommunen kan certifiera fler utförare inom till exempel hemtjänst, äldreomsorg, personlig assistans, med mera. Den enskilde kan sedan välja service mellan olika utförare. Kommunens egen regi finns med som en av flera aktörer. Många kommuner har redan infört detta, några utreder och endast en minoritet är emot.

I Oxelösund gäller principen nej, nej och åter nej till alla former av valfrihet. Majoritetens företrädare förklarade att man visst får välja -men bara kommunens service. Det är som gamle Henry Ford som förklarade att kunden fick välja vilken färg som helst på bilen, så länge man valde svart!

Längst i yvig, okunnig och rödosande motstånd gick Patrik Rehnfors (V) som orerade om ”privatisering” och ökade klyftor. Han kallade LOV för ”utmaningsrätt” (somär etthelt annat frivilligt verktyg kommunerna kan använda) och påstodatt valmöjligheten ökar klyftorna.

Möjligheten att välja är grundläggande i ett fritt samhälle, oavsett om servicen och tjänsterna är offentliga eller privata. Även om de ärfinansierade med skattemedelbör ju mänskliga rättigheter gälla!

Men i det röda Oxelösund förklarar majoriteten att folk har röstat fram en vänstermajoritet – och då har den rätt att bestämma över människors val!

Det är bra att skillnaderna i politiken kommer fram så tydligt som fallet blev i kväll. Samtliga oppositionspartier, inte bara alliansen utan även miljöpartiet, pläderade starkt för mångfald och invånarnas möjlighet att välja utförare.

Nu väntar många spännande debatter som ytterligare klarlägger skillnader fram till valet 2014. Då finns stora förutsättningar för ett efterlängtat maktskifte i kustkommunen!

Läs mer

Oxelösund kan bli vindkraftskommun!

Oxelösund har ett läge som är synnerligen lämpligt för anläggande av vindkraftspark!

På Energimyndighetens så kallade vindlovskarta är havsområden utanför Oxelösunds fastland utmärkta som riksintresse för vindbruk. Vilken möjlighet!

Vindkraften är en naturlig del i Sveriges energiförsörjning och kan komma att spela en viktig roll i omställningen av energisystemet.

Oxelösunds kommun och dess invånare och företag skulle kunna dra stor nytta av att vattnen utanför kusten exploateras av miljövänlig vindkraft. Nya företag skulle kunna etableras och beroendet av några stora arbetsgivare minska något.

Men framför allt skulle Oxelösund ta aktiv del i en för hela klotet viktig energiomställning, genom att öppna upp för och ställa sig positiv till en massiv satsning på vindkraft. Givetvis måste det vara möjligt att förena vindkraften med friluftslivets och naturvårdens intressen.

Centerpartiet i Oxelösund kommer att lämna in en motion om detta där vi yrkarpå att kommunen undersöker vilka åtgärder som krävs för att kunna bli en del i den nationella vindkraftssatsningen, samt hur kommunen eventuellt kan påskynda och underlätta en sådan utveckling.

Läs mer