Oxelösund – här börjar världen!

I går avslutades en viktig del av arbetet med Vision 2025 i Oxelösund. Det var det sista i raden av öppna möten där alla Oxelösundsbor har haft möjlighet att delta. Många har utnyttjat möjligheten att vara med och skapa en vision för den framtida kustkommunen.

Så här lyder visionen (förslaget):

”I Oxelösund har vi mod och framtidstro. Med stolthet över vår ort och med öppenhet för omvärlden och nya idéer väljer vi vägar för positiv utveckling och tillväxt.

Livet i Oxelösund präglas av havet och skärgården med ett varierat, attraktivt boende. Vi mår bra och upplever god livskvalitet med den lilla stadens fördelar och närhet till omvärldens rika utbud.

Oxelösund ingår i ett regionalt näringsliv som är starkt, nyfiket och mångsidigt. Vi värnar om hög kompetens, öppet företagsklimat och god service.”

Nu har visionsberedningen en del kvar att göra ochförslaget ska via kommunstyrelsen beredas för antagande i kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ.

Det känns bra att en vision antagits över parti- och revirgränser. Om vi ska lyfta och utveckla Oxelösund krävs gemensamma krafttag. Nu siktar vi framåt!

Bo H