Dramatik i S-leden även lokalt

Olof Zakrisson lämnar politiken. Rubriken basuneras ut i dagens SN och kommer som en chock för många.

Det finns de som tror att politik är en glassig sysselsättning med guldkantade avtal och ersättningar. Så är det alls icke, generellt sett.

Politik är ett hantverk som tar tid och energi av sina utövare, de förtroendevalda. Belöningen är tyvärr ofta kritik och motstånd, när det inte är spott och spe. Tyvärr ibland även hot och våld.

En otacksam uppgift således. Ändå kan demokratin inte upprätthållas om det inte finns de som vill offra tid och kraft på att åta sig uppdraget att representera medborgarna i beslutande församlingar.

Olovs beslut är fullt förståeligt, mot denna bakgrund. Även om man har uppbackning och är uppskattad, kan politiken med de många mötena och sammanträdena, handlingar som ska läsas in, frågor, debatter, media, med mera, vara en tuff och tidsödande sysselsättning.

Att vara småbarnsförälder och samtidigt förtroendevald på ledande post, är mycket svårt, för att inte säga omöjligt.

Som fritidspolitiker med begränsade uppdrag känner jag inte Olov lika bra som många andra. Men mitt intryck är att han är en bra kille. Jag kommer att sakna honom som person i Oxelösundspolitiken.

Catharina Fredriksson känner jag rätt väl eftersom hon fram tills nu varitordförande i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, där hon skött ordförandeskapet med den äran. Jag känner henne som en trevlig personmed stor politisk rutin.

Hon kan säkerligen bidra till viss stabilitet efter Zakrissons chockbesked.

När det gäller politiken kvarstår Centerpartiets och oppositionens krav på förnyelse och ökad öppenhet. Den skepsis och slutenhet som både S och V visar gentemot alternativ i driften av offentlig verksamhet är beklämmande.

Ska vi få till stånd en ökad företagsamhet i kommunen kan vi inte stänga dörrarnaför seriösa aktörer som vill göra en insatsför välfärden.

Bo H