Visst finns mer att göra!

Min allianskollega Dennin Nilsson, MUF Oxelösund, skriver om jobben och skolan i ett Oxelösundsperspektiv i dag. Bra rutet!

”Sen alliansen och Moderat­erna bildade regering har det blivit lättare att starta företag. Det har ­blivit lättare att anställa och det har blivit lättare att få ett jobb för oss unga. Även om trenden är positiv så finns det väldigt mycket kvar att göra.”

Håller helt med Dennis här. En ytterligare politisk åtgärd på central nivå skulle kunna vara att slopa eller modifiera LAS (lagen om anställningsskydd) så att det blev lättare att anställa unga. I dag snarare bibehåller och befästerlagen ungasutanförskap, snarare än att få in dem på arbetsmarknaden. LAS gynnar de redan starka, de som har ett jobb.

Centern har slagits för att se över LAS, men moderaterna bromsar. Var står MUF i frågan?

Välkomna med i kampen för en bättre arbetsmarknadspolitik, MUF! Välkomna med i kampen mot (nuvarande) LAS, Dennis!

/Bo