Sänkt restaurangmoms het fråga

Tack för alla reaktioner på mitt inlägg om sänkt restaurangmoms. Jag refererade till en första preliminär undersökning,säkert inte vetenskaplig, från public service-media som pekade i riktning mot att den sänkta momsen skulle ge fler jobb.

Exakt hur det går lär vi få utvärdera, kanske vid den den här tiden, om ett år. Kul att diskussionen kommer redan nu!

Roland Karlsson, alias Fisken, har skrivit ett par tre av inläggen. Han skriveratt ”svenska folket” inte gillade den sänkta restaurangmomsen. Som bevisanförhanett opinionsresultat för Centerpartiet, hämtat frånen vänsterpartiblogg!Jag tror det krävs något tyngre argument, Roland, för att bevisa eller motbevisa svenska folkets inställning till en sänkt skatt…

Peter Skoglund kallar den sänkta restaurangmomsen en ”dyrbar arbetsmarknadsåtgärd”. Vi får väl se. Mer intressant och saklig är hans invändning om att momsen bör vara enhetlig och rättvis. Där är vi inne på principiella frågeställningar där man kan ha olika uppfattningar.

Sverigehade differentierade momssatser redan innan den sänkta restaurangmomsen, så den lär i sig inte påverka helhetsbilden mer än marginellt. En intressant diskusssion, men ett bristfälligt argument i själva sakfrågan, således.

Sedan ställer Peter ett antal frågor till mig. Bland annat om hur många jobb som momssänkningen kommer att ge. Det kan jag som lokal fritidspolitikerinte svara på. Och jag tror inte ens att finansministern vågar ha en tvärsäker uppfattning. Låt oss se om ett år! Politik är ingen kvartalsverksamhet.

Peter Skoglund tycker i sitt senaste inlägg (från den 3 januari) att debatten blivit enkelriktad. Men dettahans inläggbidrar knappast till att fördjupa momsdebatten, eftersom det berörandra områden änen sänkt restaurangmoms!

Signaturen Ralph för ett intressant principiellt resonemang om det totala skattetrycket, punktskatter, med mera. Intressant och välbetänkt, mera sådant här i spalterna!

Signaturen Ingela berör en vital fråga. Den om vanligt folk har råd att äta ute eller inte. Här kan jag hålla med om att enbart sänkt restaurangmoms inte räcker som verktyg för atthjälpafamiljer som hamnat i en ekonomiskt trasslig situation.

Roland Karlssons första inlägg (den 28 december) är positivt och gör tummen upp. ”En fot in i arbetslivet. En chans att skaffa egen bostad o.s.v.”. Så ser jag också pååtgärden. Men i politiken måsteman vara ödmjuk. En lång rad parametrarpåverkar och styr utvecklingen. Sänkt restaurangmoms är bara en i raden.

Bo H

Läs mer