Ny styrelse i Oxelösunds Centerkrets

Siw Sjöholm Johansson omvaldes till ordförande i Centerkretsen i Oxelösund på kvällens årsmöte, som gästades av Inger Fredriksson, distriktsordförande och tidigare vikarierande riksdagsledamot. Övriga i styrelsen: Bo Höglander (omval), Anita Rydberg (omval), Ina Holmström (nyval) och Agneta Höglander (nyval).

Årsmötet genomfördes enligt utsänd dagordning med sedvanliga ärenden. Efter en måltid ordnad av Siw och Desmond Johansson, bestående av smörgåstårta och öl/vatten/kaffe, berättade Inger Fredriksson om sina erfarenheter som riksdagsledamot i höstas. Hon var ersättare för Roger Tiefensee, som var föräldraledig.

Inger kom in när det bara återstod tre dagar av den allmänna motionstiden, men hann ändå med att lämna in fem motioner i flera ämnen, bland annat efter tips från medborgare. Hon deltog i interpellationsdebatter och var ersättare i finansutskottet, där hon även fick tjänstgöra som ordinarie. Studiebesök runt om i länet och landet ingick i arbetet och pressbevakningen blev omfattande.

Inger fortsätter att då och då vandra i riksdagens korridorer, men nu i andra uppgifter. Hon ingår i partiets kommunikationsarbete gentemot väljarna och ska bistå i besvarandet av inkommande brev, inte minst e-post.

Idéprogrammet är just nu den viktigaste frågan internt i partiet. Då handlar det inte så mycket om dagspolitik utan vad som driver oss, Varför vi tycker si eller så i olika frågor, ”vår gröna ryggrad” som Inger uttryckte det.

Inspirationsseminarier kommer att hållas i distriktets regi. Alla åsikter bidrar till att bygga en mosaik som sedan sätts samman till en helhet.

På distriktsnivå är ett nytt handlingsprogram antaget och ska nu implementeras. Distriktsstämman hålls den 31 mars på Koordinaten i Oxelösund och gästas av SSAB:s miljöchef Christina Branteryd.

Läs mer

Lösa boliner…

En verksamhet benämnd ”Gata/Park” har åkt jojo mellan kommunens förvaltningar. Från att under ett antal år ha varit ett ansvar för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (msn) fick man för sig att området skulle hanteras av kommunstyrelsen, ett annat beredande organ under kommunfullmäktige.

Nu är Gata/Park tillbaka undernämndens paraply. Det passade inte riktig att kommunstyrelsen skulle hantera lyktstolpar, asfaltering och rondeller. Och andra för medborgarna i och för sig viktiga frågor, men i ett kommunövergripande perspektiv kanske för detaljerade för kommunens ”regering”. Det finns ju en facknämnd för omrdet!

Gata/park sköts operativt av Kustbostäder. På det senaste sammanträdet med msn kom frågan upp om hur direktiven från kommunen till Kustbostäder ser ut. Vad vill kommunen att utföraren ska göra?

Det visar sig då att något sådant dokument inte finns! Kommunen lägger alltså ut tjänster på ett bolag utan att det finns något avtal eller detaljerat dokument som föreskriver vad som ska göras!

Omständigheten är djupt oroande, för att inte säga chockerande. Det handlar om mångmiljonbelopp av allmänna medel där det inte finns adekvat insyn och redovisning kring hur pengarna används.

Detta kan inte få fortgå.Vad säger revisorerna? Och vad skulle en instans som Konkurrensverket säga om de fick kännedom om förhållandena?

Bo H

Läs mer

Invigning

Hej igen.

Ja i dag är det en stor dag för Oxelösund.Våra nya avdelningar på Björntorp invigdes.
Det har ju diskuterats av och till om detta att flytta våra dementa och äldre.
Det är något som jag inte tar upp här .För det är ju olika hur man ser på denna flyttningen.
Jag vill tacka alla för att denna byggnation kom till stånd.Två nya och väldigt väl planerade avdelningar har blivit invigda och öppnade i dag.I morgon kommer några av de boende få flytta ner till dessa fina rum med både kokmöjligheter och stora och ljusa badrum .
Rum med fönster som är låga så att man som boende kan se ut om är sängliggande eller sitter i rullstol.
Jag själv som vårdpersonal ser det som en stort steg för oss i Oxelösund att de nya avdelningarna blev av.

Stora öppna vardagsrum men kök på varje avdelning.Där alla kan inta sina måltider.Vad mera kan vi begära .

Jag önskar all personal Lycka till .
Att alla boende kommer att få den bästa omvårdnad och att anhöriga känner sig delaktiga.

Siw Sjöholm Johansson C

Läs mer

Oxelösund är på gång!

I går klubbade kommunfullmäktige i Oxelösund den vision som ska styra politiken långsiktigt fram till år 2025.

Inte bara politiker har medverkat i visionsarbetet, utan framför allt föreningsliv, allmänhet och näringsliv.

Erik Zetterlund, hamnchef i Oxelösund, deltog som en av medlemmarna ivisionsberedningen. Han formulerade också några tankar kring Oxelösunds nya slogan -Härbörjar världen! – som väl fångar vad det handlar om.

Erik läste upp detta på visionsberedningens senaste möte, samt i går kväll på kommunfullmäktige, dit han var inbjuden. Så här lyder texten:

”Livet i Oxelösund präglas av havet och skärgården. Två stora internationella arbetsplatser, SSAB och Oxhamn, erbjuder spännande produkter och arbetstillfällen i en utskärgårdsmiljö. Jag kan samtidigt prata Hardox och Weldox med Singapore eller Pittsburgh som jag längtar ut med blicken mot en obruten horisont. Där kommer ett fartyg med en besättning från Fillipinerna och med en kapten från Ukraina. De ska lossa kol från Australien. Fartyget ägs av ett rederi på Bahamas.

Vi bildar familj i attraktiva bostäder och låter våra barn växa upp och succesivt ta till sig världen. Kommunen är placerad i en rik region där jag lika gärna kan åka till Stockholm som till London över helgen. Barnen kan successivt utöka sin studiehorisont från grundskolan i Oxelösund via gymnasiet i Nyköping till universitetsstudier i Linköping eller Stockholm eller varför inte som utbytesstudent i Paris. Några väljer att se världen i stället för att studera. En del kommer tillbaka rika på nya kunskaper och intryck.

En Nunnestenskvätta landar en morgon utanför kontoret. Ornitologer från hela Sverige är där för att bese den sällsynta gästen som blåst upp från Kaukasus. Det är lika förunderligt som den ensamma sälkuten som kravlar sig upp på dagarna för att vila i solskenet vid fordonsverkstaden i hamnen.”

Så ska en slipsten dras! Poesi,politik och vision i skön förening… Tack Erik!

Bo H

Läs mer

Annie Lööf markerar mot moderaterna

Efter Ekots rapportering om hur långtidsarbetslösheten biter sig fast kräver nu Centerpartiledaren Annie Lööf åtgärder från regeringen redan i höstens budget. Det rapporterade Sveriges Radios Ekot nyligen.

Moderaterna och finansminister Anders Borg tycker att det som hittills gjorts räcker. En märklig inställning!Centerledaren och näringsministern talar klarspråk: ”Vi behöver under mandatperioden, inte minst inför höstens budget, fokusera på jobb; för att pressa tillbaka långtidsarbetslösheten”, säger Annie Lööf.

Hon kräver att regeringen lyssnar mer på Centerns förslag. De handlar om att arbetsrätten behöver göras mer flexibel för arbetsgivare, det behövs fler nischade arbetsförmedlare, och lägre ingångslöner.

Vår lokala arbetsmarknad i Oxelösund och Nyköping (många i grannkommunen pendlar ju dagligen hit för jobbens skull) står ganska stark, men det finns orosmoln. SSAB varslade nyligen 200 tjänstemän i Oxelösund, Borlänge och Luleå.

Lågkonjunkturen biter sig tyvärr fast, en omständighet som ytterligare stärker Centerns inställning i jobbfrågan.

Att Centerledaren markerar även internt mot allianskollegorna är välkommet. Hon får gärna bli ännu tuffare och ”argare”!Centern måste profilera sigkraftfullt och visa att man inte bara är en god allianspartner, utan också ett parti med starka egna åsikter och tydliga uppfattningar om politikens innehåll.

Bo H

Läs mer

Företagsklimatet kan bli bättre

Så var det dags för Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagslimatet i de svenska kommunerna.

En sak man man direkt konstatera vad gäller Oxelösund: Företagsklimatet kan bli bättre. Ursäkta underdriften!

Nu ska man inte fästa alltför stor vikt vid den här sortens undersökningar, men en viss fingervisning kan de ändå ge.

På en punkt märks misstron mot företagen tydligt i Oxelösund: i inställningen till införandet av valfrihet (LOV) i välfärden. Här stretar vänstermajoriteten med socialdemokrater och vänsterpartister benhårt emot.

Men faktum är att ett bra sätt att stimulera lokalt företagande – och samtidigt få in nya idéer och metoder i den offentligt drivna verksamheten – är att låta externa utförare driva hela eller delar av en verksamhet.

Varför inteprova?

Läs gärna mer om undersökningen på kommunens webbplats:
http://foretagsklimat.se/oxelosund

Bo H

Läs mer