Mer vindkraft i Oxelösund – NU!

Vindkraft är den förnybara energikällan som ökar mest i världen och är en viktigfaktor i arbetet med att minska koldioxidutsläppen.

Preliminära produktionssiffror för år 2011 visar att vindkraften producerade 6,1 terawattimmar (TWh) elektricitet med en installerad effekt på knappt 3 000 MW. Det utgör drygt 4procent av elanvändningen i Sverige.

Oxelösund har nu chansen att vara med i denna världsomspännande miljörörelse. Låt oss inte försitta den möjligheten!

Läs mer

Vad gör vi i Oxelösund

Hej.

Ja nu har det varit en ordförandeträff i Stockholm Riksdagen Det är väldigt nyttigt och bra att få träffa andra från Centerpartiet .Min 3 : e träff som ordförande .Ordförande från hela Sverige var inbjudna .Vi fick information om en del som vi kommer att kunna göra för våra kommuninnevånare.OCH FÖR VÅRT PARTI .
Vad gör vi här i Oxelösund.Vi påverkar genom att samarbeta inom Alliansen .Men samverkan med övriga partier är viktigt .
Vi i Centerpartiet ser helheten.
VI VÅGAR OCH MÅSTE VARA UTHÅLLIGA.Vi är ett tåligt släkte.

Välfärden är bland det viktigaste anser de flesta .Även miljön måste vi tänka på .Vindkraft och även andra allternativa energikällor.

Annie Lööf tog upp detta, samt att småföretagen behövs.Det finns enmansföretag som säkert skulle kunna tänka sig att ta in någon ungdom.
Ungdomsarbetslösheten är hög 25% Och så har det varit även under Socialdemokraternas tid i regeringen.
Vad beror detta på?

Vissa utbildar sig till yrken där det redan är för många. Inom andra yrken är det brist på personal.
Viktigt att vi ser på helheten Inte bara här i Oxelösund utan även i övriga delar av landet och Europa.
Alla är välkomna till våra möten ,var med och påverka .

Siw Sjöholm Johansson C

Läs mer

Stora är bra men små behövs också

Ståltillverkaren SSAB har fått sin hittills största order på slitstålet Hardox HiTuff, ett höghållfast stål som utvecklats i Oxelösund. Det meddelar Södermanlands Nyheter, SN. Läs gärna mer på: http://www.sn.se/nyheter/oxelosund/1.1378774

Vi kan glädjas när det går bra för ortens stora industri och ekonomiska motor. Dock: Oxelösund behöver fler små- och medelstora företag! Det skulle ge en bättre företagsstruktur och gynna kommunen och dess invånare på kort och lång sikt.

Ett sätt att uppmuntra företagandet är en skicklig hantering av kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet. Att inte köra på i gamla invanda hjulspår utan tänka nytt och tänka innovativt.

Det finns pengar att spara på väl genomförda avtal inom samtliga kommunala verksamhetsområden. Noggranhet börgälla i alla led; behovsanalys,kravspecifikation, förfrågningsunderlag, upphandling, avtal och – inte minst – avtalsuppföljning (i samarbete och dialog med utförare, såväl externa som egen regi).

Låt oss ta nya tag och sträva efter en bättre hushållning med skattepengarna. Då kankommunen sannolikt få en ekonomisom gör att den röda majoriteten slipper skära ner på omsorgen om de äldre eller i skolan.

Läs mer

Vindkraft

Hej.

I går var det möte, samråd om Vindkraften här i Oxelösund.Ett ämne som jag anser berör oss alla.Vi fick en bra genomgång av vad som är på gång och hur besluten kommer att tas.

Vi blir ju upprörda när det händer kärnkraftsolyckor OCH FRAMTIDEN ÄR VIKTIG FÖR OSS, barn ,barnbarn och barnbarnsbarn. Miljövänlig energi för oss alla.

Vi i Centerpartiet har tagit ställning för Vindkraften men även för andra miljövänliga energikällor Som ex solfångare .

Tyvärr så var det inte så många av allmänheten som närvarade ,Det betyder ju att informationen inte gått ut som den egentligen skulle ha gjort.
Alla läser inte Oxelösunds hemsida och alla har inte SN.

Vi som var där, både allmänhet tjänstemän och politiker ställde frågor och kom med försvar för Vindbruken ,och kloka ord.

Kom gärna med synpunkter.

Centerpartiet /Siw Sjöholm Johansson

Läs mer

Myntet har två sidor

”Riskkapitalbolagens affärsmodell är att köpa, förbättra och sälja företag. De flesta av dem gör ett bra jobb. Ändå får de ofta klä skott i debatten, särskilt på sistone när riskkapitalbolagen inom vårdsektorn kritiserats hårt.”

Myntet haralltid tvåsidor. Säger inte att jag delar åsikterna, men det är intressant att ha med sig alla aspekter i diskussionen. Se länk!

http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konkurrens_i_vard_skola_och_oms/forskare-dodar-myter-om-riskkapitalbolag_153167.html

Läs mer

Är det rimligt?

Vård- och omsorgsförvaltningen sparkar åtta personer. Samtidigt sommajoriteten fruktar införandet av valfrihet och LOV som pesten.

”Personalbemanningen måste anpassas till budget”, heter det. Men är det budgeten som ska styra -eller verkligheten? Det låter ungefär sombefälet som sa till sina underlydande: ”Om kartan inte stämmer med verkligheten så gäller kartan!”

En budget är ett styrdokument,en prognos för hur medlenkan fördelas under ett kommande år (eller annan lämplig period). Men verkligheten måste vara det som avgör!

Läs mer på kommunens hemsida (se länk!):
chef.http://www.oxelosund.se/fileadmin/Forstasidan/Pressrum/Pressmeddelande/Pressmeddelande_varsel.pdf

Bo H

Läs mer