Stora är bra men små behövs också

Ståltillverkaren SSAB har fått sin hittills största order på slitstålet Hardox HiTuff, ett höghållfast stål som utvecklats i Oxelösund. Det meddelar Södermanlands Nyheter, SN. Läs gärna mer på: http://www.sn.se/nyheter/oxelosund/1.1378774

Vi kan glädjas när det går bra för ortens stora industri och ekonomiska motor. Dock: Oxelösund behöver fler små- och medelstora företag! Det skulle ge en bättre företagsstruktur och gynna kommunen och dess invånare på kort och lång sikt.

Ett sätt att uppmuntra företagandet är en skicklig hantering av kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet. Att inte köra på i gamla invanda hjulspår utan tänka nytt och tänka innovativt.

Det finns pengar att spara på väl genomförda avtal inom samtliga kommunala verksamhetsområden. Noggranhet börgälla i alla led; behovsanalys,kravspecifikation, förfrågningsunderlag, upphandling, avtal och – inte minst – avtalsuppföljning (i samarbete och dialog med utförare, såväl externa som egen regi).

Låt oss ta nya tag och sträva efter en bättre hushållning med skattepengarna. Då kankommunen sannolikt få en ekonomisom gör att den röda majoriteten slipper skära ner på omsorgen om de äldre eller i skolan.