Mer vindkraft i Oxelösund – NU!

Vindkraft är den förnybara energikällan som ökar mest i världen och är en viktigfaktor i arbetet med att minska koldioxidutsläppen.

Preliminära produktionssiffror för år 2011 visar att vindkraften producerade 6,1 terawattimmar (TWh) elektricitet med en installerad effekt på knappt 3 000 MW. Det utgör drygt 4procent av elanvändningen i Sverige.

Oxelösund har nu chansen att vara med i denna världsomspännande miljörörelse. Låt oss inte försitta den möjligheten!