Stoppa slöseriet med maten!

En genomsnittlig barnfamilj slänger mat för kring 8000 kronor per år. Totalt slängde hushållen 674 000 ton mat 2010. Drygt hälften av Sveriges kommuner sorterar ut matavfall, och bara en dryg femtedel av allt matavfall i landet tas tillvara.

Det innebär en dubbel förlust för miljön och plånboken. Åtgärder riktade mot att minska matavfallet, och för att ta tillvara det som slängs, behövs!

Därför är det glädjande att frågankom upp i samband med att Centerns Sörmlandsdistrikt höll sin vårstämma i Oxelösund den sista mars. Ett uttalande antogs om att sorteringen av hushållsavfall ska ökas och ske enligt kretsloppsprincipen. Dessutom vill Centerdistriktet att all kollektivtrafik blir fossilfri före år 2020.

Länets riksdagsledamot för Centern, och partiets miljöpolitiske talesman, Roger Tiefensee, deltog och berättade om rapporten ”Åtta förslag för att sluta kretsloppet”. Sverige har ett av världens mest klimatsmarta jordbruk från jord till bord. Den stora potential som sektorn har att sluta kretsloppet genom att återföra rötrester till marken och producera grön energi utnyttjas dock inte fullt ut.

Centern vill därför införa ett långsiktigt metanreduceringsstöd för gödselbaserad biogas, motsvarande 20 öre per kilowattimme (kWh) producerad energi från biogasrötning ur stallgödsel.

Stämman inleddes med föredrag av Kristina Branteryd, miljöchef på SSAB i Oxelösund. Hon informerade om stålkoncernens miljöarbete och krav som myndigheter ålägger verksamheten.

Genom att vara världsledande på höghållfast stål, vilket är lättare än annat stål, menar sig SSAB – trots betydande koldioxidutsläpp – kunna bidra till en bättre miljö. Lätta och höghållfasta stål bidrar till exempel med smartare resurshushållning och minskad bränsleförbrukning för lastmaskiner, kranar, m.m.

Centerns distriktsordförande Inger Fredriksson omvaldes. Till vice ordförande valdes Mattias Claesson, Katrineholm. Oxelösundscenterns ordförande och gruppledare i fullmäktige, Siw Sjöholm-Johansson, kvarstår i distriktsstyrelsen.