Arbetslöshet

Hej.

Vi i Centerpartiet var på torget i går lördag.Kampanjvecka för våra arbetslösa ungdomar .
Kampanjen fortsätter även nästa vecka och vi får aldrig vänja oss vid att så många är arbetslösa här i Oxelösund men det gäller hela Sverige naturligtvis.
I hela landet går nästan 200000 tusen arbetslösa .I Södermanland är ungdomsarbetslösheten ca 25 %.
Vi i Centerpartiet vet att de arbetslösalöper högre risk att bli både fysisktoch psykiskt sjuka.
Det betyder även att man får mindre i lönekuvertet högre upp i åldern.
Man löper som ung arbetslös att hamna i en långvarigt utanförskap.
Vad kan vi göraåt detta?

Gå gärna in och läs på Centerpartiets hemsida riksom vad vi som parti i Sverige kan tänka oss att göra .Eller kom med förslag .

Siw Sjöholm Johansson C

Läs mer

SSAB:s förlust lägre än väntat

”SSAB:s förlust lägre än väntat”. Så lödrubriken på SN:s webbupplaga 2012-10-24. Det får ses som en ljusstrimma i mörkret. Förlust görs visserligen och nedskärningar måste genomföras. Men det faktum att förlusten blir mindre än vad som förutspåtts ger ändå anledning till ett leende i höstmörkret.

Oxelösund och Nyköping är oerhört beroende av sin största arbetsgivare. Det är bra att ha en stor och stabil produktionsanläggning i regionen. Men det finns en baksida; det kan bli sårbart.

Därför bör de båda kommunerna arbeta hårt för att skapa goda förutsättningar för små- och medelstora företag, entreprenörskap, ökat kvinnligt företagande, m.m.

Ett sätt är att släppa in kooperationer, ideella organisationer och företag i välfärdssektorn. Det kan särskilt gynnakvinnligt företagande.

Den i Oxelösunds-majoriteten närmast paniska rädslan för LOV och rätten för den enskilde att få välja utförareinom till exempel hemtjänsten, blir mot denna bakgrund helt obepriplig.

Bo H

Läs mer

Stort förtroende för Annie Lööf

Hela 70 procent – två av tre – anser att Annie Lööf bör sitta kvar i Fredrik Reinfeldts regering. Det framgår av en undersökning från United Minds och tidningen Aftonblandet, publicerad 2012-10-23.

Bara en av tre tycker att Annie Lööf bör bytas ut. Med tanke på partiets ställning i opinionsmätningarna och händelserna på Näringsdepartementet tidigare under året är det sensationellt bra stöd-siffror för Centerpartiets ungaledare.

Tidningen Aftonbladets rubrik ter sig aningen märklig, mot bakgrund av de otroligt positiva siffrorna, men vad kan man egentligen begära av en Shibstedt-ägd kvällstidning?

Läs gärnasjälv och bilda dig din egen uppfattning:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15647418.ab

Bo H

Läs mer

Förhoppningar och vänstervindar

De ekonomiska kurvornai Oxelösunds kommun pekar åt fel håll. ”Läget är allvarligt”, slog ekonomichefen fast på gårdagens kommunfullmäktige.

Sedan gick majoriteten upp i talarstolen och talade om hur bra allting är. Visst finns litet skevheter här och var, men det ska nog ordna sig…

Majoriteten, socialdemokrater och vänsterpartister, lever på hoppet.Så här skriver Patrik Renforsdagen efter det allvarsmättade fullmäktigemötet:

”När vi planerade inför budgeten till 2012, hade vi bara planerat att hämta hem 2,2 miljoner av 2011 års underskott, nu har vi styrt om med en förhoppning om att hämta hem hela resultatet på 6,6 miljoner när vi kommer till helårsbokslutet.”

Tack vare de så kallade AFA-pengarna – en återbäring från ett försäkringsbolag – räddas ekonomi en smula.

Majoritetens kalkylför Oxelösunds kommunräddas av slumpen och turen. Det känns inte helt betryggande…

/Bo H

Läs mer

Rätten att gå i skola är universell

Detta är både en lokal och en global fråga. I ett fritt land som Sverige tar vi rätten att gå i skola för given. Våra diskussioner gäller hur mycket skolan ska få kosta, lärartäthet, lokaler, undervisning, kvalitet, med mera. Ingen ifrågasätter alla barns rätt att gå i skola.

Men det finns länder där starka krafter vill förbjudaflickor att gå i skolan. Att plädera för flickors rätt till utbildning kan därvara förenat med livsfara. Som nu i fallet med Malala Yousufzai, den 14-åriga flickan i Pakistan, som stod upp för kvinnors och flickors rätt till utbildning.

Hon sköts i huvudet, talibaner har tagit på sig skulden för nidingsdådet.

Rätten attsöka kunskap, att få veta, att utbilda sig och ha egna åsikter – den rätten är universell och gäller varje mänsklig individ. I Oxelösund, och i Pakistan.

Läs gärna mer på följande länk:
www.svt.se/nyheter/varlden/malala-far-vard-i-storbritannien

Bo Höglander

Läs mer

SSAB varslar – nu krävs skärpning!

SSAB varslar 150 anställda i Oxelösund om uppsägning. Totalt får 450 medarbetare lämna bolaget i Sverige.

Det rapporterar denna tidning i dag och hänvisar till ett pressmeddelande från stålkoncernen. Varslet omfattar främst personal inom produktion och utöver 150 i Oxelösund varslas cirka 200 i Borlänge och 100 i Luleå. Samtidigt undersöker SSAB möjligheten till arbetstidsförkortning inom den svenska verksamheten.

SSAB är regionens största arbetsgivare. När SSAB påverkas så påverkas Oxelösund och Nyköping.

Vi vet att världsekonomin svänger. Det går upp och det går ner. Just nu tycks vi befinna oss i/gå in i en lågkonjunkktur.

Det är i tider som dessa som kommunens ekonomi bör vara i toppskick. Under goda år bör man agera försiktigt och samla i ladorna. Det är en lärdom som man drog redan på biblisk tid. Om man sköter ekonomin snyggt i goda tider, kan man uthärda sämre tider och stå stark när ekonomin vänder uppåt igen.

Tyvärr har så inte skett i Oxelösund. Ekonomin har inte vårdats till fullo. Skulderna har spätts på och flera verksamheter har ”levt över sina tillgångar”. Nu gungar världsekonomin och Sverige påverkas, inte minst kommunerna – direkt och indirekt.

Majoriteten,särskit Vänsterpartiets Patrik Rehnfors, skyller gärna på den sittande folkvalda regeringennär det går dåligt för Oxelösund. I stället för att rätta munnen efter matsäcken.

Vi menar att det är dags att ta ekonomin på allvar. Varslen på SSAB är en allvarlig varning. Nu krävs skärpning! Plus och minus måste gå ihop.

Bo H

Läs mer

Minska utanförskapet!

I syfte att bejaka utvecklingen av sociala företag, vill Centerpartiet skapa ett system där företag som anställer långtidsarbetslösa i företaget får skattelättnader. Det framgår av en artikel på Svenska Dagbladet Brännpunkt.

Läs gärna artikel direkt på:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sa-kan-vi-minska-utanforskapet_7564186.svd

Vi vet att det finns en hög andel personer som står utanför arbetsmarknaden i Oxelösund. Missbruksproblematiken är också omfattande. Lösningar av det slag som nu föreslås skulle kunna bidra till att minska utanförskapet i vår kommun.

I Frankrike finns det en mängd socioekonomiska kriterier för företag som anställer människor med ett utanförskap. Företagen befrias både från skatt och sociala avgifter. Det franska systemet är godkänt av Europeiska kommissionen och är förenligt med EU:s stadsstödsregler.

Det blir spännande att se hur förslaget tas emot och vilken debatt som följer. Klart är att mer måste göras – både på riksplanet och lokalt – för att minska utanförskapet!

Läs mer

Världens barn

Hej .

Ja visst är Oxelösundarna givmilda.det känns skönt att stå på torget en fredag eftermiddag efter mitt ordinarie arbete och skramla med bössan för att få in pengar till Röda Korset.
Vi såg även hur duktiga Oxelösundarna var när det behövdes kläder,leksaker och andra förnödenheter till Flyktingarna som kommer hit i omgångar .

Barnen över hela jorden svälter.
Var stolt över det ni gör och tänk att ett barn får mat ,läkemedel för detta som ni har skänkt till flyktingarna och TILL VÄRLDENS BARN i form av pengar eller annat.

Tack och lycka till Oxelösundare

Siw Sjöholm Johansson Gruppledare

Oxelösunds Centerparti.

Läs mer