Järnrör och tillmälen

Sverigedemokrater har sannerligen avslöjat sig! Ledande partiföreträdare som uppträder berusade utanför nattöppna etablissemang samt springer omkring med järnrör på stan har förbrukat sitt förtroende.

Ovårdat språk, rasistiska och sexistiska tillmälen, beväpning med tillhyggen och annat olämpligt uppträdande,är företeelser som inte hör hemma i en demokratisk tradition.

SD har ansträngt sig för att platsa i de demokratiska finrummen. Det som nu framkommit visaratt partiets rötter inte så lätt låter sig utraderas.

Läs mer

Värna demokratin!

Om någon timme sätter jag mig med den nyinrättade Demokratiberedningen i Oxelösunds kommun. Vi får se vad denna sammanslutning innebär och vad som kommer ut av mötena och dess arbete. Rapport följer här så småningom.

Apropå lokal demokrati så har detvarit kommunalval i vårt östra grannland, Finland. Det bjöd, enligt tidningen Hufvudstadsbladets webbupplaga, på två överraskningar: den uteblivna skrällen för Sannfinländarna och det låga valdeltagandet.

Sannfinländarna lockadeinte soffliggarna i samma utsträckning som de lyckades görai riksdagsvalet 2011. Tidningen kommenterar på ledarplats: ”Det är definitivt ett problem för den representativa demokratin om drygt 40 procent låter bli att använda sin röst. Ändå är det svårt att hitta ett mera demokratiskt system, särskilt i vår tappning med proportionella val.”

Ju större kommunen är desto lägre verkar valdeltagandet bli, konstaterar den stora finska avisan. Detta är bekymmersamt, inte minst som Finland står inför en stor kommunreform som innebär att en rad mindre kommerslås samman till betydligt större.

Tidningen reflekterar: ”Ur demokratisk synvinkel är det nödvändigt att i samband med kommunreformen utveckla närdemokratin på olika sätt. Det handlar till exempel om stadsdelsfullmäktige eller stadsdelsnämnder och brukardemokrati på gräsrotsnivå.”

Hufvudstadsbladet menar att det ärviktigt attde här organen verkligen får makt, alltså pengar att fördela.

Resonemanget ger en tankeställare när det gäller funderingarpå att slå samman Oxelösund med Nyköping. Om den åberopade forskningen stämmer in även på svenska förhållanden, så skulle det innebära ett minskat valdeltagande vid ett samgående mellan de båda grannkommunerna.

Se där ännu ett argument mot en kommunsammanslagning!

Vad tycker du?

Bo

Läs mer

Kort livslängd för gravstenar

”Kort livslängd för gravstenar” Det är rubriken i Svenska Dagbladet den 2 november 2012.”Varje år skickas tiotusentals gravstenar till stenkrossen – trots att de skulle kunna återvinnas. I stället köps nya in från Kina.”

Enligt svensk lag återgår graven till begravningsplatsens förvaltning efter 25 år, om ingen efterlevande vill betala för förlängning.

Det är inga storapengar det handlar om.I Stockholm kostar det enligt SvD 1500 kronoratt behållagraven i15 år i taget. Ochden enklaste skötseln med enbart gräsklippning kostar cirka 250 kronor per år.

Hur ett samhälle behandlar och hedrar minnet av sina döda, tidigare generationer som bidragit till att skapa förutsättningar för det liv vi kan leva nu, är viktigt.

Tillvägagångssättet som beskrivs i artikeln kännsbåde brutalt och okänsligt. Dessutom tycks det strida mot god hushållning och långsiktigt hållbar hantering.

Bättre kan vi!

Bo

Läs mer

Samarbete – ja, sammanslagning – nej!

Nicklas Franzén, vänsterpartist i Nyköping, reflekterar här på bloggen kring kommunsammanslagning mellan Oxelösund och Nyköping. Han öppnar upp för en diskussion, utan attvara tvärsäker på vilket som är bäst. Om jag tolkar honom rätt.

Av kommentarerna att döma är de flesta för att behålla de båda kommunerna som egna enheter, men samtidigt för ett tätare samarbete.

Det är också min inställning. Självklart skulle det finnas fördelar – inte minst ekonomiska – med att slå ihop kommunerna. Men det skulle gå ut över värden som självkänsla, identitet, demokrati och delaktighet.

Oxelösund måste dock bli bättre på att hushålla med allmänna medel, annars urholkas på sikt den egna existensen som självständig kommun.

Att diskussionen förs är alltid bra. Om man vid något tillfälle kommer så långt i frågan att en sammanslagning övervägs så bör givetvis en folkomröstning hållas. Man kan inte ändra kommungränser utan att berörd befolkning tillfrågas.

Bo H

Läs mer