Samarbete – ja, sammanslagning – nej!

Nicklas Franzén, vänsterpartist i Nyköping, reflekterar här på bloggen kring kommunsammanslagning mellan Oxelösund och Nyköping. Han öppnar upp för en diskussion, utan attvara tvärsäker på vilket som är bäst. Om jag tolkar honom rätt.

Av kommentarerna att döma är de flesta för att behålla de båda kommunerna som egna enheter, men samtidigt för ett tätare samarbete.

Det är också min inställning. Självklart skulle det finnas fördelar – inte minst ekonomiska – med att slå ihop kommunerna. Men det skulle gå ut över värden som självkänsla, identitet, demokrati och delaktighet.

Oxelösund måste dock bli bättre på att hushålla med allmänna medel, annars urholkas på sikt den egna existensen som självständig kommun.

Att diskussionen förs är alltid bra. Om man vid något tillfälle kommer så långt i frågan att en sammanslagning övervägs så bör givetvis en folkomröstning hållas. Man kan inte ändra kommungränser utan att berörd befolkning tillfrågas.

Bo H