Kort livslängd för gravstenar

”Kort livslängd för gravstenar” Det är rubriken i Svenska Dagbladet den 2 november 2012.”Varje år skickas tiotusentals gravstenar till stenkrossen – trots att de skulle kunna återvinnas. I stället köps nya in från Kina.”

Enligt svensk lag återgår graven till begravningsplatsens förvaltning efter 25 år, om ingen efterlevande vill betala för förlängning.

Det är inga storapengar det handlar om.I Stockholm kostar det enligt SvD 1500 kronoratt behållagraven i15 år i taget. Ochden enklaste skötseln med enbart gräsklippning kostar cirka 250 kronor per år.

Hur ett samhälle behandlar och hedrar minnet av sina döda, tidigare generationer som bidragit till att skapa förutsättningar för det liv vi kan leva nu, är viktigt.

Tillvägagångssättet som beskrivs i artikeln kännsbåde brutalt och okänsligt. Dessutom tycks det strida mot god hushållning och långsiktigt hållbar hantering.

Bättre kan vi!

Bo