Värna demokratin!

Om någon timme sätter jag mig med den nyinrättade Demokratiberedningen i Oxelösunds kommun. Vi får se vad denna sammanslutning innebär och vad som kommer ut av mötena och dess arbete. Rapport följer här så småningom.

Apropå lokal demokrati så har detvarit kommunalval i vårt östra grannland, Finland. Det bjöd, enligt tidningen Hufvudstadsbladets webbupplaga, på två överraskningar: den uteblivna skrällen för Sannfinländarna och det låga valdeltagandet.

Sannfinländarna lockadeinte soffliggarna i samma utsträckning som de lyckades görai riksdagsvalet 2011. Tidningen kommenterar på ledarplats: ”Det är definitivt ett problem för den representativa demokratin om drygt 40 procent låter bli att använda sin röst. Ändå är det svårt att hitta ett mera demokratiskt system, särskilt i vår tappning med proportionella val.”

Ju större kommunen är desto lägre verkar valdeltagandet bli, konstaterar den stora finska avisan. Detta är bekymmersamt, inte minst som Finland står inför en stor kommunreform som innebär att en rad mindre kommerslås samman till betydligt större.

Tidningen reflekterar: ”Ur demokratisk synvinkel är det nödvändigt att i samband med kommunreformen utveckla närdemokratin på olika sätt. Det handlar till exempel om stadsdelsfullmäktige eller stadsdelsnämnder och brukardemokrati på gräsrotsnivå.”

Hufvudstadsbladet menar att det ärviktigt attde här organen verkligen får makt, alltså pengar att fördela.

Resonemanget ger en tankeställare när det gäller funderingarpå att slå samman Oxelösund med Nyköping. Om den åberopade forskningen stämmer in även på svenska förhållanden, så skulle det innebära ett minskat valdeltagande vid ett samgående mellan de båda grannkommunerna.

Se där ännu ett argument mot en kommunsammanslagning!

Vad tycker du?

Bo