Fri invandring och generös flyktingpolitik

I dagens SN diskuteras förhållandena på asylboendet Jollen i Oxelösund.

Principiellt måste man slå fast att rätten att söka skydd från förföljelse och krig är orubblig och grundläggande i civiliserade och demokratiska stater.

FN har slagit fast den rätten, samt på vilka grunder en individhar rätt tillasyl.

Invandring och flyktingmottagande är två skilda begrepp, som tyvärr blandas samman.

Invandring ska i principvarafri – vilket också helt riktigt förespråkas i förslaget till nytt idéprogram för Centerpartiet. Människor som kan ta ansvar för sitt liv, försörja sig och leva efter ett lands lagar, kan givetvis inte kastas ut om de vill vistas eller etablera sig i ett nytt land.

Sedan är det självklart att varje nation har sina regler för medborgarskap.Menman behöver nödvändigtvisinte vara medborgare för att få vistas i en stat för en kortare eller längre tid. För arbete, studier eller annan laglig sysselsättning.

Asylsökande och flyktingarär primärt inte intresserade av att ”invandra” utanär här för att söka skydd från försöljelse och hot.Under tiden deras skäl prövas är det rimligt attde får hjälpmed mat, boende, m.m.

Engenerös flyktigpolitik är en självklarhet i en välfärdsstat med socialt ansvar.

Bo H

Läs mer

Värna demokratin!

Det hävdades i en läsarkommentar här att några förslag från Centerpartiet bara var ett sätt att ”agna betet” för att få ”röstboskapen” att nappa.

Rätten att välja sina företrädare i fria, allmänna och hemliga val är grundläggande. I många länder slåss människor med livet som insats för full demokrati; Kina, Saudiarabien, Syrien, Egypten, och många fler.

Så vi ska inte ta den västerländska och svenska demokratin för given! Rent historiskt är demokratien parantes. Vi kan bara hoppas att det är ett tillstånd som permanentas och utvecklas. Något perfekt styrelsekcik finns juinte.

Globalt är – som jag redan påpekat – demokrati rätt sällsynt. Principen en vuxen, myndig medborgare = en röst, är illa sedd av en rad diktaturer och despoter. Mullor och militärer i flera länder ser rött när begreppet folkstyre nämns.

Jag deltar gärna i en tuff debatt, förutsatt att den handlar om sakfrågorna och politiken. Men snälla, respekterademokratin! Det måste vi göraom vi vill ha enciviliserad politisk diskussion.

Bo H

Läs mer

Vårda kulturarvet!

Historielöshet får oss att tappa perspektivet. Jag genomgicken datakurs i Stockholm för ett antalår sedan. Av någon anledning började vi prata om den nya bibelöversättningen som då var aktuell. Begrepp som Nya Testamentet och Gamla Testamentet nämndes. Kursledaren var en rätt ung kille som hade stenkoll på IT och datorer. Men plötsligt kunde han inte hålla sig, utan frågade: ”Ursäkta, men vad är Gamla och Nya Testamentet?”

För några av oss var det självklart att kunna detta, för honom var det totalt okänd mark. I mitt stilla sinne undrade jag då över den svenska skolan och dess förmåga att bilda och utbilda… Teknik är ju inte allt här i världen!

Kulturarvet är en del av vår identitet. Det har bidragit till att forma oss och göra oss till dem vi är. Därför är det viktigt att känna till huvuddragen i vår historia, lokalt och globalt.

Även politiken påverkar och påverkas av det gemensamma kulturarvet och historien. Men även andraaktörer är viktiga i detta sammanhang; länsmuseet, hembygdsföreningar med engagerade medlemmar, fastighetsägare,med flera.

Landstingets majoritet och Nyköpings kommun måste snart sättaner foten och bestämma sig om länsmuseets nya lokaler. Museet är så mycket mer än ”konsthallen”!Ikvarteret ”Raspen” nedanför Blommenhof ligger tusentals värdefulla föremål och väntar på att få visas upp. I Å-huset (gamla CeWe) finns oskattbara dokument, brev, fotografier,m.m.

Sakerna, dokumenten och fotonaär så mycket mer än döda ting – om vi förstår att tyda dem. De berättarom människor som strävat, kämpat, älskat och lidit. Människorsom bidragit till att bygga dagenssamhälle. Av respekt för dem, för oss själva och för våra barn och barnbarn,har vi en skyldighetatt förvalta vårt kulturarv väl.

Läs mer

Ta ansvar för klimatet!

Klimatmötet i Doha i Qatar är igång och nu ansluter även Sveriges miljöminister, centerpartisten Lena Ek.

Klimatfrågan är en ödesfråga för mänskligheten.Frågeställningarna är många och svåra. Hur klarar vi välstånd och utveckling, samtidigt som vi anpassar tillvaron till en mer miljövänlig livsstil, långsiktigt hållbar och ansvarsfull gentemot kommande släkten?

Var och en har ett ansvar. Att bara ropa på ”politiker” eller skälla på någon annan hjälper föga. Kanske måste man börja i det lilla och sprida ”ringar på vattnet”? Som när oblekta kaffefilter tog över. Orsak: konsumenterna gjorde rätt val i butiken!

Trafiken kunde vara en bra början. Tempot är högt och aggressivt. Få respekterar högsta tillåtna hastighet. Säkerhetsavstånd till framförvarande fordon hålls inte. Allt detta är exempel på icke långsiktigt hållbart beteende. Förutom att det är farligt, respektlöst och oansvarigt.

En del har börjat köra lugnare och långsammare i trafiken, men majoriteten far fram som jehun. Varför? Om vi bestämde oss för att hålla hastighetesgränserna så skulle mycket vara vunnet – i minskade bränslekostnader och minskad klimatpåverkan!

Dessutom: om vi tar det säkra för det osäkra och lättar på gasen så kommer vi fram i jultrafiken i stället för att råka illa ut på vägarna. Kylan och första snön har tyvärr redan bidragit till trafikkaos och olyckor här och var. För höga hastigheter och otillräckligt avstånd mellan bilarna spelar säkert in.

Alla våra handlingar påverkar klimatet! Livsstilen är en helhet. Du och jag kan börja i dag och ta ansvar för framtiden!

Läs mer

SSAB

Hej .

Det står mycket om varsel och uppsägningar i hela vårt avlånga land.
SSAB har det inte lätt och deras medlemmar i metall sa nej till budet här i Oxelösund.
Ja nu är du så att majoriteten har sagt ja till det lagda budet ( Luleå och Borlänge )och visst är det så att majoriteten på SSAB vill gå med på budet som är lagt av arbetsgivaren.
Jag förstår metalls medlemmar här i Oxelösund, men har ni tänkt på att ni får ju behålla lönen till 90 % och gå ner i tid 80 % Var det inte så?

Arbetsösheten hög och ändå högre om vissa av er får gå.

Inom vården behövs det människor .Undersköterskor som jag själv (Går i pension om ca 1.5 år )Skjuksköterskor skriks det efter, men ingen personal finns.

Siw Sjöholm Johansson

Läs mer