Partiprogram

Hej igen.

Det är ett tag sen jag skrev på bloggen.Mycket har hänt inom Centerpartiet. Även i övriga världen.
Vi i Centerpartiet har fått kritik för ideprogrammet Kanske inte så konstigt för många anser det otydligt.
Man kan ju tolka detta på olika sätt.
Själv vet jag att det är ett förslag som är lagt för att vi ska tänka och komma med olikaändringar.
Jag anser att det är en nödvändig process inte så rolig men ett måste .Vi ska tänka igenom vad som står och sen komma med förslag som bättre stämmer in hur vi är som ett parti med fötterna på jorden.
Grönt parti , miljövänligt parti , liberalt parti och ett välfärdsparti.Vi anser att alla människor har ett lika värde och att alla ska behandlas lika .
Fast behandlas lika kan vara svårt .Vi människor kommer från olika delar av jorden .Uppfostrats olika men för den skull har vi samma värde fattig som rik religion .hudfärg m.m.

MVH Siw Sjöholm Johansson Ordförande Oxelösunds Centerkrets

Läs mer

Idéer kring ett idéutkast…

Programgruppen i Centern lade fram sitt utkast och genast högg politiska motståndare och en del medier på det mest spektakulära; platt skatt, månggifte, skolpliktens avskaffande… Men jag har inte hört några argument i sak kring dessa tankar!

Här kommer några resonerande reflektioner – utan ett definitivt ställningstagande.

Platt skatt eller proportionell skatt (alla betalar en lika stor procentandel av sin inkomst) har diskuterats vid olika tillfällen. Det finns argument både för och emot. Varför inte ta den diskussionen? Ett befintligt skattesystem är ju inte hugget i sten, utan kan givetvis ändras med demokratiskt fattade beslut. Utifrån principen ”likhet inför lagen” torde ett system med proportionell skatt vara det mest ideala.

Månggifte… En filosofisk fråga som man kan föra teoretiska diskussioner om. Det har förekommit i historien och förekommer i några kulturer än i dag. Börjar man penetrera frågan om vilka samlevnadsformer som staten ska sanktionera eller ta avstånd ifrån så ser man att de skiftar historien igenom och beroende på vilket samhälle vi talar om. För inte så många år sedan var homosexualitet förbjudet i lag. Nu anses det diskriminerande att inte vara för homoäktenskap och många finner det självklart att enkönade par också ska få adoptera barn.

På sextio- och sjuttiotalet ifrågasattes många normer inom områdena familj, samlevnad, sexualitet, med mera. De flesta omfattar idag synen att kärnfamiljen är normen. En man och en kvinna ska det vara, punkt och slut. Men den moderna kärnfamiljen är en tämligen sen ”uppfinning ”, historiskt sett. Vad säger att den modellen ska vara normgivande för all framtid? Själv är jag en varm anhängare av denna ”konventionella” familje- och samlevnadsmodell, men måste man inte få ifrågasätta rådande strukturer och filosofera litet kring andra modeller, utan att bli hudflängd?

Skolplikten har vi haft länge. Bra utbildning åt alla är grundläggande i ett civiliserat samhälle. När människor kan läsa och därmed själva förmår skaffa sig kunskap om tillvaron är de också i stånd att förändra både sig själva och omvärlden.

Den svenska skolan faller tyvärr i ranking internationellt sett, resultaten tycks bli sämre och sämre. En studie nyligen visade att studenter vid universitet i många fall inte kan formulera sig på begriplig svenska. Detta trots nio års grundskola och treårigt gymnasium ovanpå det. Man undrar: vad håller skolan på med? Borde vi kanske tala lika mycket om undervisningsplikt som om en plikt att befinna sig i en skola som inte till fullo förmår att lära eleverna läsa, räkna och skriva?

Detta var några tankar kring vad som av många stämplats som ”perifera” frågeställningar i ett idéutkast som ännu är under utarbetande. Ett definitivt idéprogram ska antas på Centerns stämma i mars. Där kommer ”tunga” frågor kring ekonomi, arbete och välstånd, miljö/hållbar utveckling, försvar och säkerhetspolitik, bistånd, infrastruktur, regional utveckling, samt mycket annat, att klubbas.

Var inte orolig – Centerpartiet har en hel politik som omfattar hela samhället. Men vi har också högt i tak och man får tänka fritt och stort – och ibland litet okonventionellt!

Bo H

Läs mer

Bättre snöröjning – ett måste!

God fortsättning på 2013! Efter välförtjänst julledighet tar vi nu nya tag i politiken, bland annat här på bloggen.

Centerpartiet i Oxelösund kommer att verka för en bättre snöröjning. Det är orimligt att snömassor plogas upp på trottoarer och blir liggande i veckor. En hård isskorpa bildas, omöjlig att hacka bort. Ansvarsfulla fastighetsägare som strävar efter att hålla snömassorna borta saboteras nu i sitt arbete när nonchalanta snöröjare plogar upp snövallar framför garageuppfarter och på trottoarer.

Centern kommer att lämna in en motion till kommunfullmäkltige om missförhållandena och i fortsättningen verka för att snöröjningen utreds. Är det en resursfråga att det inte fungerar? Handlar det om felaktigt ställda krav? Bristande administration, undermålig ledning?

Sverige är ett land med vinter och snö under en stor del av året. De senaste vintrarna har bjudit på rikliga snömängder, så det torde inte komma som en överraskning att snöröjning behövs.

Just nu smälter snön bort på grund av mild väderlek. Och tur är väl det! Men vintern är inte slut ännu – och det lär komma fler, klimatförändringar till trots.

Bo H

Läs mer