Oxelösund bör överväga gratis busstrafik

I vår grannkommun har tanken på gratis (alternativt kraftigt reducerade busstaxor för barn och äldre) tagits upp.

Eva Andersson (C ), gruppledare i Nyköping, skriver i Sörmlandsbygden att skattefinansierade resor prövats eller införts i Göteborg, Ale, Falköping, Tibro, Hjo, Karlsborg, Borås och Trollhättan. Och invånarna i Ockelbo kommun kan sedan 1995 åtnjuta fri kollektivtrafik – utan höjd skatt eller att kommunen på annat sätt skurit ner för att subventionera gratisresorna.

”Det finns inga gratisluncher” lyder ett talesätt – och det är givetvis sant. På något sätt måste allt finansieras och betalas. Men i en välfärdsstat kan man välja att bekosta vissa tjänster via skattsedeln. Kollektivtrafik kan mycket väl vara en sådan tjänst – vilket ju också visas av erfarenhet från ovan nämnda kommuner.

Oxelösund är geografiskt sett inte lika stort som Nyköping, vilket är ett av argumenten för fria resor för medborgarna där. Men vår tätort är väldigt utsträckt och bostadsområdena ligger utspridda. Dessutom behöver många ta sig till Nyköping för arbete, sjukvård, skola eller annan service.

Fria resor skulle kunna utgöra ett av många sätt att främja befolkningstilltillväxt och utveckling i Oxelösund.

Självfallet måste det till en välskött och långsiktigt hållbar ekonomi om en sådan idé ska kunna förverkligas. När kommunfullmäktige nyligen fick prioritera målsättningar hamnade välskött och långsiktigt hållbar ekonomi högst upp. Så det verkar ju lovande.

Centerpartiet har för avsikt att återkomma i frågan.

Bo H

Läs mer

Levande landsbygd – en överlevnadsfråga

Levande landsbygd är en hjärtefråga för Centerpartiet!

I dag (tisd. 26/2 2013) finns en välskriven debattartikel i SN kring detta:

http://www.sn.se/asikter/inlaggutifran/1.1704038

Åsa Ingårda,landsbygdsföretagare i Runtuna, skriver så här.
”En av hjärtefrågorna är en levande landsbygd i dag. För de flesta av oss är det mycket handgripligt. Det handlar om bredband, avlopp, busstrafik, serv­ice, sjukvård, skola, att mitt företag skall få sätta upp en skylt vid vägen – hela Sverige är en avlång landsbygd.”

Det är så sant som det är sagt. Även i en till ytan begränsad kommun som Oxelösund finns landsbygd. Räknar vi in skärgården så kommer vi upp i en ansenlig yta.

Vidgar vi frågan till att omfatta infrastruktur/transporter, VA-nät, bredbandstäckning, m.m. så är det allmän bekant att stora delar av Jogersö och Femöre behöver utvecklaspå dessa områden. Dessa broförsedda öar har blivit veritabla inflyttningsområden – till nytta för hela kommunen.

En delhänder också när det gäller utbyggnad av till exempel kommunaltVA-nät. Men kanske kan det gå snabbare?

Hur som helst: tro inte att NÅGON kommun kan slappna av när det gäller landsbygdsfrågor! Alla ska med!

Bo H

Läs mer

Vägledningsdebatt i KF

Hej igen.

Ja så var det det 1:a Komunfullmäktige för 2013.
Vägledningsdebatten som var ett prioriterande av olika områden.Sitter man med som ledamot i nämnder och även bolag så är det ju så att man känner sitt område väldigt bra.
Men för den skull så måste man se till helheten och kommuninnevånarnas bästa.

Vi behöver en bra och säker skolundervisning för våra barn och även vuxna.
Vi måste tillgodose äldrevården som är en fråga som även väcker starka känslor.De dementa blir fler och fler ju äldre befolkningen blir.
Äldreomsorgen något som vi i C prioriterade. Likaså barn och ungdomars skola . Ju tidigare man ser till att barn som har det svårt med studierna får hjälp i undervisningen desto bättre är det.
Hemförhållanden som man kan åtgärda i ett tidigt stadium gör att barnen ungdomarna klarar sig bättre.
Vi har även insett att bostadsförsörjningsplanen är väldigt viktig. Bostäder både villor ,bostadsrätter och hyresrätter måste planeras in och byggas för att vi ska behålla våra innevånare men även få andra från olika delar av Sverige att inse att Oxelösund är ett bra ställe att flytta till.
Visst är infrastrukturen viktig och kulturutbudet lika så.
Att proritera är svårt och det är det som man gör även i den egna familjen Prioritera om och ändra i budgeten .Så får vi göra även i Kommunen .
Kvalite är något som man inte får avfärda .Dålig kvalite gör att vi inte är en kommun att lita på .Men vi är en kommun som håller god kvalite och är bra på att se till medborgarnas bästa.

Ja sen är det en sak till som har hänt här nere i vår Centerkrets.Vi har valt ny ordförande Bo Höglander som kommer att klara sitt uppdrag med bravur.Det skedde på vårt årsmöte.
Jag själv är nu, BARA Gruppledare sitter med som vanligt i KF, KS ersättare, Von och ledamot i distriktet .
Det känns bra att man kan dela på uppdragen här i kommunen och i partiet.
Ja det här hörde ju inte till Vägledningsdebatten men det får ni stå ut med.

Med vänliga hälsningar Siw Sjöholm Johansson

Läs mer

Serveras det häst i Oxelösund?

I går hölls två fullmäktigemöten i Oxelösund. En så kallad vägledningsdebatt på eftermiddagen (återkommer till den senare) och ett ”vanligt” fullmäktige på kvällen.

Centerpartiet ställde en fråga till majoriteten om kvaliteten på det kött som serveras i skolor och äldreboenden i Oxelösund.

Den senaste tiden har media uppmärksammat hur flera stora livsmedelsföretag tvingats dra tillbaka sina produkter, därför att innehållet inte motsvarat vad som sägs på förpackningen. I klartext har det handlat om att köttfärs från nöt har bytts ut mot kött från häst.

I dagarna har det också framkommit att medicinrester kan förekomma i hästkött som når slutkonsumenten, på grund av att det slarvas med dokumentationen i veterinärledet.

Matfusket som upptäckts har varit utbrett och har omfattat flera livsmedelsproducenter. Exemplen som hittills har tagits upp har handlat om produkter som har sålts i livsmedelsaffärer. Eftersom stora livsmedelsföretag också levererar mat till de offentliga köken är det troligt att matskandalen kan sprida sig.

Det är viktigt att den mat som kommunen serverar till våra unga och gamla är bra mat som håller hög kvalitet och är äkta vara, enligt vad som har beställts.
Därför frågade Centerpartietkommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson (S) följande:

• Kan ursprunget och kvaliteten på det kött som serveras i kommunen garanteras?
• Finns det anledning att skärpa kontrollen?
• Är det läge att i nästa upphandling styra kraven så att närodlat kommer i fråga?

Svar utlovat vid nästa kommunfullmäktige.

Bo H

Läs mer

Kyrkan – en stark kraft för rättfärdighet och socialt ansvar

Den 15 september i år är det kyrkoval. Tyvärr ett förbisett och inte så uppmärksammat val, men nog så viktigt och intressant!

Det är tråkigt och ledsamt att inte fler tar chansen att påverka en aktör som finns i mitt vardagen och i livets allra viktigaste skeenden; födelse, äktenskap och bortgång. Liksom konfirmationen och i det rika musikliv med körer och konserter som engagerar massor av människor.

Kyrkan är en viktig partner i välfärdssamhället och kompletterar det offentliga ansvarstagandet med ett alternativ utanför myndigheter och beslut om sociala insatser.

En politikerkollega i Oxelösund, Mattias Pettersson (S), belyste detta förtjänstfullt i sin blogg här på SN:s webbplats nyligen. Han påminde om en behjärtansvärd del i kyrkans verksamhet, nämligen engagemanget för de nya Oxelösundsborna. Här har kyrkan under flera år arbetat med att stödja integrationsarbetet.

Detta är bara en liten del i all den sociala verksamhet som Svenska kyrkan utför. Inte i konkurrens med kommunernas sociala åtagande, utan som ett komplement. Svenska kyrkans sociala arbete kallas diakoni. Genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet är det kyrkans uppdrag att möta människor i utsatta livssituationer. Helt i enlighet med bibelns kärleksbudskap och Jesu eget exempel.

När en utsatt individ behöver prata med någon oberoende, ställa frågor om Gud och livet, få tröst eller finna ny styrka finns Svenska kyrkans präster och diakoner till hjälp. Svenska kyrkans personal finns på sjukhus, skolor, äldreboenden och många andra platser. De finns för att stödja i svåra situationer och hjälpa människor att hitta en framkomlig väg.

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors engagemang. Alla är välkomna att delta, ta initiativ och dela ansvar. I kyrkovalet har Svenska kyrkans medlemmar möjlighet att rösta på de grupper och personer som ska besluta om frågor som påverkar kyrkans verksamhet och framtid. Personval råder och på valsedeln kan den som röstar markera de tre personer som man helst vill se valda.

Ungefär 36 000 personer har i dag förtroendeuppdrag i Svenska kyrkan som de fått i direkta val.

Ett faktum som många inte känner till är att alla medlemmar som fyllt 16 år senast på valdagen den 15 september 2013 har en unik möjlighet att med sin röst påverka hur Svenska kyrkan ska styras.

Att gå och rösta på de som du bäst tror kan föra din talan i din församling, i stiften och på nationell nivå är en demokratisk chans att få utrycka din åsikt. Strunta inte i ett viktigt val – gå och rösta! Tillsammans gör vi kyrkovalet.

/Bo H

Läs mer

Avhopp inte bra för demokratin

Allt fler kommunpolitiker hoppar av sina uppdrag. I januari hade nära 2 000 förtroendevalda, eller 15 procent, lämnat sina uppdrag, rapporterar Sveriges Radio Ekot. Vid förra mandatperioden var motsvarande siffra 12 procent.

Nyheten finns även på SN:s webbsida. De partier som drabbas värst av avhoppen är Sverigedemokraterna, där 47 procent av kommunpolitikerna har lämnat, och Miljöpartiet med 18 procent.

Centerpartiet har lägst andel avhopp med 11,6 procent, men det är ändå en tredjedel mer än vid förra mandatperioden.

Att vara förtroendevald fritidspolitiker är föga glamouröst, inte minst om man jobbar i opposition och företräder ett parti med få mandat i sin kommun. Men det är ändå dessa många ideellt arbetande folkvalda som bär upp demokratin.

Därför ter sig avhoppen oroande på sikt. Det är inte långsiktigt hålbart med ett system där enbart avlönade heltidspolitiker sköter ruljansen i kommunerna. Tyvärr ser vi redan i dag tendenser åt det hållet.

Enligt TT:s genomgång, som Ekot refererar till har antalet avhopp ökat den senaste tiden. I augusti hade 1 400 eller knappt 10 procent av de förtroendevalda i både kommun, landsting och riksdag lämnat sina uppdrag, visade TT:s genomgång. Sverigedemokraterna hade då tappat 24 procent och Miljöpartiet 11 procent av sina förtroendevalda.

Unga och kvinnor är överrepresenterade bland avhopparna.

Vad kan vi göra för att minska avhoppen och i stället få fler att engagera sig politiskt? Ett sätt är att delta i debatt och diskussion – utanpersonangrepp ochtillmälen. En sansad och saklig debatt, där man respekterar och lyssnar på varandra, är en grundbult i en levande demokrati.

Läs mer

Miljön i skärgården är viktig!

I dag lördag 16/2 kan man läsa på sidan 8 i SN om vårt förslag till en miljöbrygga i skärgården. Med ”vårt” menar jag Solweig Eriksson-Kurg (FP), Dag Bergentoft (M) och undertecknad.

Tanken är minska skadliga utsläpp och nedskräpning i vår vackra skärgård. Massor med fritidsbåtar rör sig här sommartid och behöver tömma toalettankar och bli av med sopor.

År 2015 blir det förbjudet att släppa ut toa-avfall i havet, så en miljöstation av det här slaget torde bli nödvändigt – i någon form.

Miljön är för viktig för att glömmas bort!

Bo H

Läs mer

Något i hästväg

Äter kommunens barn och gamla hästkött – utan att veta om det?

Den senaste tiden har media uppmärksammat hur flera stora livsmedelsföretag tvingats dra tillbaka sina produkter, därför att innehållet inte motsvarat vad somuppges på förpackningen.

I klartext har det handlat om att köttfärs från nöt har bytts ut mot kött från häst. Det är osmakligt när man utger mat för att vara något annat än vad det är!

Hästkött kan i och för sig mycket välätas och säljs exempelvis som pålägget hamburgerkött. Men det bör rimligen vara upp till var och en hur man vill göra.

Det matfusk som har upptäckts har varit utbrett och har omfattat en rad livsmedelsproducenter. De exempel som hittills kommit fram har handlat om produkter som har sålts i livsmedelsaffärer.

Eftersom stora livsmedelsföretag också levererar mat till de offentliga kökenfinns en oro föratt matskandalen kan sprida sig.

Det är viktigt att den mat som kommunen serverar till våra unga och gamla är av hög kvalitet och att den är äkta vara, i enlighet medvad sombeställts.

Det många nu undrar är: kan det finnas hästkött på kommunens tallrikar i Oxelösund?

Bo H

Läs mer

Centerpartiet – det hållbara valet

-Centern ska vara ett modigt och visionärt parti och utgöra det hållbara valet i svensk politik. Det menar Ingrid Hedenvind-Brask, kommunikatör och samordnare för regionala kommunikatörer på Centerpartiets riksorganisation. På måndagen besökte hon Oxelösunds Centerkretsårsmöte.

Ingrid berättade om arbetet med det nya idéprogrammet, men även om Framtidsagenda 2020, där de långsiktiga målen slås fast.Bland delmålen märks att stärka kärnan i partiets väljarbas och att stärka Centern lokalt och regionalt.

Det är lätt att hålla med om de ambitioner som nu dras upp på riksplanet. Lokalt kommer Centern att profilera sig ännu mer, samtidigt som vi förblir en del i Oxelösunds-alliansen, med syfte att vinna valet 2014.

Företagande, miljöansvar/hållbarhet och en äldreomsorg värd namnet är frågor som vi kommer att driva i kommunen. Att den enskilde ska kunna välja utförare i hemtjänst och omsorg är en självklarhet för oss.

Till ny ordförande i kretsen valdes Bo Höglander. Siw Sjöholm Johansson avgick på egen begäran och avtackades med blommor. Hon kvarstår i styrelsen samt som Centerpartiets gruppledare i kommunfullmäktige samt ersättare i kommunstyrelsen.

Bo H

Läs mer