Vem ska bestämma?

Vem ska bestämma? Över samhällsutvecklingen, trafikplaneringen, förskolorna, miljön och allt det andra. Över ditt och mitt liv.

Det är just det som politik handlar om. Och om var gränsen för politikens inflytande ska gå.Att politiken inte ska bestämma över dina och mina livsval tycker nog de flesta är självklart. Men att till exempel vägar och snöröjning är en politisk fråga anser många vara självklart. Däremellan finns gråzoner där olika politiskapartier harskilda ideologiska utgångspunkter för gränssnittet mellan individ ochpolitik.

En sak brukar vi vara överens om. Staten (och givetvis kommunerna och landstingen) ska vara sekulär, det vill säga inte gynna en viss religion eller trosuppfattning.Vad man tror eller inte tror på är i grunden vars och ens ensak.

Men tro och religionsutövning är för det mesta också en social företeelse. Och de stora religionerna har sin historia att falla tillbaka på. Ett samhällekan således mycket väl vila på en viss religiös grund, även om staten och dess funktionerär strikt sekulära.

I Sverige har den kristna tron dominerat i fredlig samexistens med bl.a. judiska och på senare tid bl.a. muslimska minoriteter. Påsken är den största kristna högtiden och det finns starka gemensammadrag mellan judendom och kristendom. Judarna firar påsken(pesach) till minne avuttåget ur Egypten och befrielsen frånfångenskap och slaveri. En starkhändelse som även ingår i den kristna berättelsen, eftersom vi delar en stor del av bibeln (”Gamla testamentet”) med judendomen.

Frågor om politiken, individen, samhällsgemenskapen och makten hänger alltså inte i luften, de svävar inte i ett vacuum. Allt sker i ett sammanhang. Frågan är om politiken i sig är mäktig att skapa en samhällsgemenskap? En berättelse där flertalet ingår och där var och en känner sig delaktig. Eller kanske behövs det något större, utanför politiken, för att hålla ihop människorna?

Ja, så kan man reflektera en långfredags-morgon… Kanske är svaren inte givna. Men frågorna är viktiga ochbör då och dåställas.

En trevlig påskhelg önskas härmed!

Läs mer

Maten – en resurs för svensk landsbygd

I dag lördag gick större delen av dagen åt att representera Oxelösund på Centerns distriktsstämma i Flen. Huvudtalare var landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C ), som bl.a. talade om ”Matlandet Sverige”. Inom flera s.k. fokusområden finns stora möjligheter för svensk landsbygd att få arbetstillfällen och utveckling genom livsmedelsnäringen. han nämnde upplevelse- och turism, restaurangnäringen och skolan.

Skolmaten och annanoffentlig mat spelar en viktig roll här. Varje dag serveras det tre miljoner måltider i offentlig sektor; i skolor, på sjukhus och äldreboenden, m.m. Genom att dels ställa rätt krav och dels dela upp inköpen kan man öka medverkan av lokala leverantörer i upphandlingarna. Det stärker svenskt jordbruk, livsmedelsbransch och landsbygd!

En intressant motion kom också upp till behandling på stämman. Det var Eva Andersson, Centern i Nyköping, som vill att Centerpartiet ska jobba för ett ökat skydd av svensk åkermark. Man ska inte hur som helst få ta värdefull och bördig jordbruksmark i anspråk för att bebygga den.En motion som det är lätt att sympatisera med och stödja!

Ett uttalande antogs på stämman om att säkra landsbygdens villkor i politiska beslut i de sörmländska kommunerna och i landstinget. Det återkommer jag till i ett senare inlägg.

Bo H

Läs mer

Rätten att välja – grundläggande!

Rätten för den enskilde att välja utförare i skattefinansierad välfärd är grundläggande. Detta regleras i lagen om valfrihetssystem, LOV. Mer än hälften av kommunerna har sagt ja till LOV.

I oktober 2012 såg läget ut så här i kommunerna:

• 129 kommuner har infört LOV
• 42 har beslutat att LOV ska införas
• 55 har ännu inte fattat beslut om LOV
• 28 har beslutat att inte införa LOV
• 36 kommuner har inte har ansökt om stimulansbidrag
(Källa: SKL)

Tyvärr är Oxelösund en av de kommuner som inte låter invånarna välja, utan ser rött när valfriheten kommer på tal.Centerpartiet och alliansen kämpar vidare.

Bo H

Läs mer

Maramö-mötet – en framgång!

Mötet mellan Allians-företrädarna i Annie Lööfs hembygd Maramö utanför Värnamo har ömsom hånats och ömsom avfärdats som ett PR-jippo med korvgrillning som bärande inslag.

Inget kunde vara mer felaktigt och missvisande!

Så här mitt i mandatperioden är det viktigare än någonsin för partierna i Alliansen att visa att man står enade och avser att fortsätta på den inslagna vägen.

Socialdemokraterna står nakna och utan idéer i svensk politik. Och de få idéer man nu lägger fram – till exempel på rättssamhällets område – har man plagierat från borgerligheten.

Sverige behöver en regering som kan fortsätta föra en frihetlig politik; för arbete och välstånd och därmed en välfärd värd namnet. Visst finns en del som kan förbättras och skärpas till i Allians-politiken.

Centern behöver t.ex. bli vassare och ännu tydligare stå upp för landsbygden, småföretagen och den enskilde individens valfrihet i vård, skola och omsorg.

Här i Oxelösund fortsätter vi driva frågan om vindkraften, valfrihet i hemtjänst och äldreomsorg, samt en långsiktigt hållbar kommunal ekonomi. Ett rikt kultur- och fritidsliv är också viktigt för invånarnas trivsel och välbefinnande.

Bo H

Läs mer