Våra äldre

Hej igen .

Det är ett tag sen som jag skrev till er.Tänker nu ta upp lite om hur många här i Oxelösund känner beträffande boendet för våra äldre.

Det är många som hör av sig till kommunen och jag har fått information om hur en del känner sig.
För få äldreboende platser anser vissa.För lite tid för våra gamla i hemvården,Det är ju så att man får ansöka om viss tid i hemvården.Vissa kanske har 30 min varje 3 gånger /dag en del bara matdistribition .
Och andra full tid både hjälp dag och natt.
Det känns bra för mig som sitter med i Vård och Omsorgsnämden att våra medborgare står på sig. Även att de vet att kommunen måste prioritera och vi inte har ekonomi till allt.

Kom gärna med kommentarer och förslag .

Siw Gruppledare för C Ordinarie i Vård och Omsorgsnämden

Läs mer

Centern – värnar stad och land

Lotta Johnsson Fornarve (V) hävdade nyligeni ett inlägg i SN attCenterpartiet inte tillvaratar landsbygdens intressen i Alliansen.

Inget kunde vara mer felaktigt.

Tvärtom har Centerpartiet i Alliansen slagits för landsbygdens utveckling och hållbar utveckling! Några exempel på vad vi genomfört.

Vi har:

  • presenterat en nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning med prioriteringar för det regionala utvecklingsarbetet.
  • presenterat områden i landsbygdsstrategin – viktiga för att tillvarata landsbygdens möjligheter till utveckling och hållbar tillväxt.
  • bildat samverkansorgan i flertalet län som övertar uppgifter från staten inom ramen för det regionala tillväxtarbetet.

I Centerns nya idéprogram nämns ansvar och respekt för djur och natur liksom en levande landsbygd. Infrastrukturen bör byggas ut så att människor kan bo kvar på landet. Skolor ska finnas kvar. Satsningen Matlandet Sverige påbörjades av landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C ). Satsningarna på utbyggt bredband (där marknaden inte satsar) sker i regi av IT-minister Anna-Karin Hatt (C ).

Centerpartiet verkar för:

  • ge alla delar av Sverige möjligheter till stärkt konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning.
  • gynna de ”gröna näringarna” genom att tillvarata landsbygdens möjligheter för hållbar utveckling genom bland annat ökad efterfrågan av förnybar energi, hållbar turism och närproducerade livsmedel.
  • att statlig service ska finnas i hela landet, och att den ska vara samordnad och anpassad för befolkningens och företagens behov.
  • öka den polisiära närvaron i hela landet.
  • ha en skatteutjämning som ger alla kommuner och landsting/regioner samma förutsättningar för service.

Den politik som Vänsterpartiet står för – förstatligande, regleringar, höjda skatter och centralstyrning av skolor och välfärd – skulle däremot vara förödande för svensk landsbygd.

För Centerpartiet i Oxelösund
Bo Höglander, ordf.

Läs mer

Ordning och reda – pengar på freda’

På senaste sammanträde medkommunfullmäktige i Oxelösund framgick det med all önskvärd tydlighet att det är svårt att ha full koll på pengar,tillgångar och resurser.

Ärendet såg inte så märkvärdigt ut på papperet. Skulle kommunen bidra med 1,6 miljoner kronor till ett lägerboende vid Ramdalen eller stå fast vid sitt ursprungliga beslut, nämligen ett bidrag om 700 000 kronor?

Oppositionsrådet Dag Bergentofts föredragning visade att det brister när det gäller förvaltningen och kontrollen av de samlade resurserna på Ramdalsanläggningen. Oklarhet råder kring ägande av fastigheter, hyresavtal, skötsel, drift, m.m.

Mot den bakgrunden är det kanske inte förvånande att det plötsligt skiljer närmare en miljon kronor mellan de bägge besluten – som i grunden gäller ett och samma ärende! Så får det bara inte gå till i en kommun.

Hushållningen måste helt enkelt skärpas upp och bli bättre. Den tidigare socialdemokratiske socialministern Gustaf Möllersa att varje skattekrona som används ineffektivt är som att som att stjäla från de fattiga.

När detta är sagt så ska det betonas att idrott – särskilt ungdomsverksamhet – är viktigt i en kommuns samlade utbud för invånarna. Men: ju bättre vi sköter pengarna, anläggningarna och övriga gemensamma tillgångar, desto mer kan vi göra för pengarna!

Trevlig helg och glöm inte att röra på er och njuta av våren – även om den än så länge är kylslagen!

Bo H

Läs mer