Centern – värnar stad och land

Lotta Johnsson Fornarve (V) hävdade nyligeni ett inlägg i SN attCenterpartiet inte tillvaratar landsbygdens intressen i Alliansen.

Inget kunde vara mer felaktigt.

Tvärtom har Centerpartiet i Alliansen slagits för landsbygdens utveckling och hållbar utveckling! Några exempel på vad vi genomfört.

Vi har:

  • presenterat en nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning med prioriteringar för det regionala utvecklingsarbetet.
  • presenterat områden i landsbygdsstrategin – viktiga för att tillvarata landsbygdens möjligheter till utveckling och hållbar tillväxt.
  • bildat samverkansorgan i flertalet län som övertar uppgifter från staten inom ramen för det regionala tillväxtarbetet.

I Centerns nya idéprogram nämns ansvar och respekt för djur och natur liksom en levande landsbygd. Infrastrukturen bör byggas ut så att människor kan bo kvar på landet. Skolor ska finnas kvar. Satsningen Matlandet Sverige påbörjades av landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C ). Satsningarna på utbyggt bredband (där marknaden inte satsar) sker i regi av IT-minister Anna-Karin Hatt (C ).

Centerpartiet verkar för:

  • ge alla delar av Sverige möjligheter till stärkt konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning.
  • gynna de ”gröna näringarna” genom att tillvarata landsbygdens möjligheter för hållbar utveckling genom bland annat ökad efterfrågan av förnybar energi, hållbar turism och närproducerade livsmedel.
  • att statlig service ska finnas i hela landet, och att den ska vara samordnad och anpassad för befolkningens och företagens behov.
  • öka den polisiära närvaron i hela landet.
  • ha en skatteutjämning som ger alla kommuner och landsting/regioner samma förutsättningar för service.

Den politik som Vänsterpartiet står för – förstatligande, regleringar, höjda skatter och centralstyrning av skolor och välfärd – skulle däremot vara förödande för svensk landsbygd.

För Centerpartiet i Oxelösund
Bo Höglander, ordf.