Sjukvård nära människorna

I fredags var vi en grupp från Centerpartiet som stod på Järntorget och ställde frågor till förbipasserande om sjukvården. Representanter från Centern i Landstinget Sörmland medverkade.

De tillfrågade fick prioritera mellan ett antal kvaliteter och egenskaper i hälso- och sjukvården. Svaren är ännu inte helt sammanställda, men några reflektioner kan redan nu göras.

Flera som vi pratade med hade synpunkter på Vårdcentralen i Oxelösund. Den är uppenbarligen oerhört viktig för invånarna här. I stort sett är man nöjd med tillgänglighet och service, men skeptisk till att man inte alltid får träffa samma läkare de gånger man måste besöka Vårdcentralen. ”Man måste dra sin sjukdomsbild gång på gång igen”, kommenterade en person som jag pratade med.

När det gäller vad Oxelösundsborna rankar högst i vården så är mitt intryck att god kompetens, tillgänglighet och kontinuitet skattas högt. Vi får se om sammanställningen av alla svar bekräftar min bild.

Hälso- och sjukvård är en grundläggande verksamhet i ett välfärdssamhälle. Mycket ställs på sin spets i en verksamhet som ofta är livsavgörande; den enskildes integritet, personalens kompetens och förmåga att kommunicera, tillgänglighet, finansiering, medicinsk prioritering och hur man införlivar nya rön och tekniska innovationer i den befintliga vården.

Till detta kan läggas befolkningsutvecklingen, den ”demografiska kurvan”, där prognoser antyder att antalet ”äldre äldre” kommer att nå en kulmen om ett antal år, vilket kommer att innebära stora utmaningar för hela samhället,men särskilt för hälso- och sjukvården.

Har du synpunkter? Hör gärna av dig till oss eller till Centerns representanter i landstinget!

Bo H

Läs mer

Vi frågar invånarna

Ibland gör politiker och förtroendevalda misstaget att inte lyssna på vad medborgarna vill förändra. I stället berättar vi endast om de egna förslagen.

Nyligen gick Centerpartiet i Oxelösund till Sundaborna (samt ytterligare några andra som handlade i butiken just då) och ställde frågan vad de vill förändra i sitt närsamhälle.

Det var en givande och intressant aktivitet! Ytterligare en brevlåda nära affären var ett önskemål, liksom en bankomat. Några flickor i tioårsåldern önskade inget hellre än en basketplan, eller en basketbollkorg att träna mot.

Stort och smått fanns bland önskemålen. Hela listan på förslag kommer att presenteras vid senare tillfälle.

I dag fredag 7 juni fortsätter vi kampanja och frågar Oxelösundsborna om sjukvård och omsorg. Vi står på Järntorget kl. 13.30-15.30 och företrädare för Centern i Landstinget Sörmland är på plats. Välkommen med dina synpunkter på sjukvården, äldreomsorgen, hemtjänsten – och även andra områden om du så önskar!

Bo H

Läs mer