Ordning och reda – pengar på fredag…

Konkurrensverket kommer att inleda en granskning av Oxelösunds kommuns upphandling och fullföljande av avtal gällande asfalteringsarbeten från bygg- och anläggningsföretaget NCC. Det rapporterade denna tidning den 16 juli.

Kommunen har enligt uppgift i efterhand ändrat förutsättningarna för asfaltsupphandlingen, vilket kan vara ett brott mot Lagen om offentlig upphandling, LOU.

Nu vet vi inte exakt vad som hänt ännu och får avvakta kommunens egen rapport samt Konkurrensverkets granskning, innan vi kan slå fast något med säkerhet.

Jag har följt området som journalist under cirka ett decennium och kan notera att det slarvas och bryts mot reglerna i LOU gång efter annan. Så borde det inte vara. Det är gemensamma medel det handlar om. Medel som ska förvaltas på bästa möjliga sätt för att ge så mycket som möjligt tillbaka till skattebetalarna i form av välfärd, service, infrastruktur, m.m.

”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”. Så sa den socialdemokratiske socialministern Gustav Möller på sin tid och han träffade mitt i prick!

Genom ordning och reda, samt smarta lösningar, kan en kommun spara stora pengar inom inköp och upphandling.

Bo H

Läs mer