Kloka ord av Martin Ådahl

Martin Ådahl, chefsekonom och biträdande partisekreterare i Centerpartiet gästade i lördags Sörmlandsdistriktets nomineringsträff i Flen. Jag sitter med i distriktets nomineringskommitté, ett intressant arbete med sikte på att få fram ett brett urval kandidater för val till landsting och riksdaghösten 2014. Arbetet med att fastställa en lista med kandidater till kommunvalet sköts av kretsarna lokalt.

Martin Ådahl, som jag haft förmånen att jobba med på Södermanlands Nyheter,pekade i sitt tal ut tre områden som särskilt viktiga för Centerpartiet att ta ansvar för i svensk politik.

Det första är riktiga jobb. Även om alliansregeringen lyckats pressa ner utanförskapet från att omfatta 1,2 miljoner människor till cirka 800000 individer så är siffran ändå för hög. Bakom varje enskilt fall döljer sig ett människoöde. En samhällsmedborgare vars kompetens, erfarenhet och drömmar riskerar att gå till spillo.

Ett konkret förslag för att underlätta för de små och medelstora företagen att anställa, växa och därmed skapa fler jobb, är att slopa företagens ansvar för den första sjuklöneveckan. Ett annat förslag är fler lärlingsprogram, med högre kvalitet. Landsbygdsprogrammet behålls och kommer också att stimulera arbetstillfällen i svensk landsbygd.

För det andra: en rejäl miljöpolitik. Centern har till skillnad från de partier som mest pratar en helhetssyn på miljön och tar hänsyn till de gröna näringarna och landsbygdens krav. Bland annat menar Centern att strandskyddet inte får tillämpas så att det blir ett hinder för utveckling och växtkraft på landsbygden. Centern behövs i svensk politik om landet ska få en ansvarsfull miljöpolitik värd namnet!

För det tredje: se till att Sverige inte tudelas! Skillnaden mellan de som har och får mer och de som får allt mindre och halkar efter ökar. Sett i ett europeiskt perspektiv är detta inte bara tragiskt utan även riskfyllt. Extrema krafter går fram, ja, till och med nazistpartier i en del länder. I Sverige har utvecklingen inte gått lika långt, men vi måste slå vakt om ett sammanhållet och socialt stabilt samhälssystem. Centern är här en kraft som måste finnas med i svensk politik och i alliansen för att utanförskapet inte ska skena.

– Det sociala kapitalet måste bevaras om inte samhället ska vittra sönder, förklarade Martin Ådahl.

Till dessa områden fogade han behovet av att förändra och reformera den europeiska gemenskapen. Mindre av central- och detaljstyrning och mer samarbete för fred och samförstånd måste till.

På fråga från en deltagare om vad som kan göras för att får fart på bostadsbyggandet svarade Martin Ådahl att krånglet måste minska och byggandet stimuleras. Samtidigt måste bostadshysterin i storstäderna kylas ner.

Bo H

Läs mer

Lär av Katrineholm!

I dag (onsdag 14 augusti 2013) har befolkningsstatistiken för första halvåret 2013 från SCB (Statistiska Centralbyrån) kommit.Länskollegan Katrineholm visar ett mycket positivt resultat.

På hemsidan berättar kommunen glatt att man nu har32 771 invånare,vilket är222 personer fler än vid årsskiftet.

Bakom den positiva ökningen ligger ihuvudsak inflyttningsöverskottet, men också att antalet födda överstiger antalet döda.

Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström tycker det ärroligt med den befolkningstrend som mannu är inne i. Kommunenhar dessutom fått ordentlig fart på planering och byggande av bostäder, vilket är helt nödvändigt om den här trenden ska fortsätta hålla i sig, tillägger han.

Oxelösundkan lära av vännerna i Katrineholm! Kommunstyrelsens ordförande i Oxelösund, Catharina Fredriksson, betonade i SN-intervjunvikten av att fler bostäder byggs i kommunen. Det är så sant som det är sagt, vilket oppositionen också påpekat vid flera tillfällen.

Nu är det dags att sluta prata och få fart på byggandet! Utan bostäder blir det ingen skjuts på inflyttning och befolkningstillväxt i Oxelösund!

Bo H

Läs mer