Få ordning på vårdcentralen!

Vad är det för fel på vårdcentralens lokaler? Personalen klagar på rinnande ögon och näsor samt torrhosta. Det är även kallt i lokalerna, på grund av dragiga fönster. Det rapporterar SN på nyhetsplats.

För ett år och åtta månader sedan slog skyddsombudet larm. Inget har hänt, enligt tidningen.

Jag är väl medveten om att vårdcentralen i Oxelösund är landstingets domän. Men verksamheten berör i högsta grad Oxelösundsborna, både de anställda och patienterna. Därför bör kommunen sätta press på landstinget så att bristerna omgående åtgärdas.

Det är ovärdigt med en vårdcentral inte uppfyller grundläggande krav på arbetsmiljö.

Bo H

Läs mer

Hållbar tillväxt

Partierna inom Alliansen i Oxelösund tillsatte våren 2013 en arbetsgrupp som ska utarbeta förslag på hur tillväxt ska åstadkommas i kommunen.

Jag har haft förmånen att delta för Centerpartiets räkning. Övriga medverkande har varit Sten Nordlander (M) sammankallande, Anne-Marie Norén Offerman (Fp), Eva Asthage (M), samt Jan Svanborg (M).

Gruppens arbete ska användas av Allianspartierna inför valet 2014 och ska ha som utgångspunkt att ett Alliansstyrt Oxelösund skapar tillväxt genom att bland annat arbeta med redovisade tillväxtfaktorer.

Utan att ännu avslöja innehållet, rapporten är på remiss bland allianspartierna, kan jag avslöja att vi identifierat de fem viktigaste tillväxtfaktorerna för Oxelösund kommun.

Tids nog kommer jag att berätta mer om detta här på bloggen. Har du synpunkter eller frågor, så hör gärna av dig!

Bo H

Läs mer

Varifrån kommer maten?

Den 20 februari i år ställde Centerpartiet i Oxelösund en fråga till kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson (S) i kommunfullmäktige.


Frågeställningen var: Kan kommunen garantera köttets kvalitet?


Medier hade då uppmärksammat hur flera stora livsmedelsföretag tvingats dra tillbaka sina produkter, därför att innehållet inte motsvarat vad som sägs på förpackningen. I klartext handlade det om att köttfärs från nöt hade bytts ut mot kött från häst.

I samma veva hade det också framkommit att medicinrester kan förekomma i hästkött som når slutkonsumenten, på grund av att det slarvas med dokumentationen i veterinärledet. Matfusket som upptäckts har varit utbrett och har omfattat flera livsmedelsproducenter. Exemplen som hittills har tagits upp har handlat om produkter som har sålts i livsmedelsaffärer. Eftersom stora livsmedelsföretag också levererar mat till de offentliga köken är det troligt att matskandalen kan sprida sig.

Det är viktigt att den mat som kommunen serverar till våra unga och gamla är bra mat som håller hög kvalitet och är äkta vara, enligt vad som har beställts.

Centerns gruppledare Siw Sjöholm Johansson ställde därför följande frågor till kommunalrådet:

*Kan ursprunget och kvaliteten på det kött som serveras i kommunen garanteras?

*Finns det anledning att skärpa kontrollen?

*Är det läge att i nästa upphandling styra kraven så att närodlat kommer i fråga?


Nu i dagarna rapporteras bl.a. i Svenska Dagbladet om att Centerpartiet kräver fullständig ursprungsmärkning av kött och färdigmat. Det lyfts fram som en profilfråga för partiet. Det ska även framgå i vilket land djuret är fött. EU däremot vill slopa kravet på att djuret ska ha fötts i ursprungslandet.

”För centerpartiet är detta att vilseleda konsumenterna”, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Han har helt rätt där. Maten är viktig för både stora och små. I EU, i Sverige, i Oxelösund…

Så frågan återstår. Hur är det egentligen med maten i Oxelösunds kommunala skolor och äldreboenden? Vet vi varifrån den kommer?

Bo H

Läs mer

Annie tog för sig i debatten

I går söndag var det partiledardebatt i SVT. Allianspartiernas företrädare var på hugget, medan oppositionen var tydligt tillbakaträngd och förvånat började prata om ”aggressiv” ton efteråt. Jonas Sjöstedt (V) borde kanske inte vara alltför kaxig med sådana uttalanden…

Centerledaren Annie Lööf var i högform och såg till att få eller ta ordet, utan att verka aggressiv eller tillkämpad. När det gäller svensk ekonomi så kunde hon visa på socialdemokraternas oansvariga hållning gentemot den överenskommelse om stabila statsfinanser som skrevs in i rullorna efter det att dåvarande Perssonregeringen och Centerpartiet tillsammans sanerade statsfinanserna på 90-talet.

Och hon visade på att inget annat parti tillvaratar landsbygdens intressen och förmåga till överlevnad som Centerpartiet. Flera partier försöker sig på att locka landsbygdsväljare; Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och till och med Vänsterpartiet. Socialdemokraterna har också velat göra sig till landsbygdens förespråkare.

Det är bra att landsbygden äntligen uppmärksammas, men många av oppositionens förslag faller platt till marken när man ser hur alla de skattehöjningar som de föreslår skulle slå dramatiskt mot landsbygdens folk och företag.

Just höjda skatter tycks vara en universallösning i den röd-gröna konstellationen. Även om det stora partiet i efterhand verkar acceptera de jobbskatteavdrag som Alliansregeringen så klokt portionerat ut under de senaste mandatperioderna, så skulle de röd-gröna skattehöjningarna få kännbara konsekvenser för hushåll och småföretag.

För Oxelösunds del visar majoritetens styre tydligt att man inte har tillräckligt fast grepp om ekonomin. Nu sätts tilliten till ”AFA-pengarna”. Försäkringspengar som betalas tillbaka får rädda en ekonomi på gungfly. Det är ingen ansvarsfull ekonomisk politik. Och med vänsterpartiet som medansvarigt vid rodret väntar skattehöjningar och ofinansierade ”satsningar” runt hörnet.

Om mindre än tre månader går vi in i valåret. Då kommer det att bli än mer tydligt hur skiljelinjerna mellan Allianspartierna och de röd-gröna ser ut i Oxelösund. Med en majoritet som motsätter sig alla förändringar på valfrihetens område i välfärden, som har svårt att få plus och minus att gå ihop, och som har föga eller ingen förståelse för småföretagens villkor, ter sig riktningen föga framtidsinriktad.

Det är hög tid att Allianspartierna får möjligheten att styra Oxelösund. Stålstaden har en enorm potential och stora möjligheter att bli en tillväxtkommun, med en långsiktigt hållbar utveckling, god miljö, natursköna omgivningar och bostadslägen i toppklass. Här finns tillväxtfaktorer att ta tillvara! Men då krävs ett nytt styre i Kustkommunen.

Bo H

Läs mer