Sänk arbetsgivaravgifterna!

I Sverige kostar det mycket att anställa nya medarbetare eftersom vi har så höga arbetsgivaravgifter. Företag har också ett sjuklöneansvar som gör att de måste fortsätta betala lönen i två veckor för en anställd som är sjuk och inte kan jobba. Det gör att mindre företag tar en stor risk när de anställer en ny person.

Centerpartiet vill skapa fler jobb genom att minska riskerna så företagen vågar anställa.

I Oxelösund har det hänt att mindre företag startat, men sedan fått flytta till Nyköping för att kundunderlaget inte räckt till. Detta är i sig svårt att påverka politiskt. Men kanske hade lägre lönekostnader kunnat få dem att stanna? Jag är övertygad om att så är fallet.

Oxelösunds företagsstruktur är något skev med flera stora (och viktiga!) aktörer, ett antal mycket små, men alltför få medelstora inom till exempel tjänstenäringen.

Hur som helst: förslaget om lägre arbetsgivaravgifter är värt att pröva. Frågan är om övriga partier vågar hänga på.

Bo H