Nytt år, nya möjligheter!

Ett spännande och framgångsrikt år ligger bakom. Oxelösund har haft ökad nettoinflyttning, vilket är positivt och en nödvändighet för långsiktig överlevnad som kommun. Låt oss se till att den trenden fortsätter och helst förstärks.

2014 kallas ”supervalåret” för att det är både val till Europaparlamentet (i maj) och val till kommun, landsting och riksdag i Sverige i september.

Centerpartiet har en hel del att falla tillbaka på. Framtidsstämman blev lyckad, liksom den ordinarie stämman i Karlstad, där jag själv deltog som ombud. Under året har kostnader för företagen sänkts, steg mot en giftfri vardag tagits, miljöbilspaket kommit på plats och en tuff kamp för ett starkt landsbygdsprogram utkämpats. Bra jobbat Annie Lööf och övriga ministrar i Alliansregeringen!

Nu ska vi slåss i Oxelösund för att få till ett nytt styre. Ett styre bestående av Allianspartierna och där Centern får inflytande och mandat. Välkommen med dina förslag på vilka frågor du tycker vi ska driva, utöver de vi satsar hårt på: valfrihet i omsorg och hemtjänst, fler företag till Oxelösund, en långsiktigt hållbar ekonomi i balans, kvalitet i skolan och fortsatt utveckling av kommunen.

Väl mött!

Bo H