Sänkta egenavgifter bra för Oxelösund!

Den 1 januari i år trädde sänkningen av egenavgifterna i kraft. Den sänkning som Centerpartiet drev igenom i budgetförhandlingarna. 180 000 företagare får sänkta avgifter med totalt 509 miljoner kronor om året!

I höstens budgetförhandlingar tog Centerpartiet strid för småföretagens villkor. Fyra av fem nya jobb skapas i företag med färre än 50 anställda, därför är det viktigt för jobbskapandet att dessa företags villkor är bra.

Vi vet att företagsstrukturen i Oxelösund är skev. Några stora aktörer dominerar arbetsmarknaden – och dessa ska vi givetvis vara rädda om och vårda väl. Samtidigt finns ett antal mikroföretag. Men de små och medelstora är underrepresenterade, delvis för att den sittande röda majoriteten är så fientligt inställd till människans naturgivna rätt att välja, vilket tar sig i uttryck att man inte vill tillämpa LOV (lag om valfrihetssystem) i vår kommun.

Hur som helst, vi får glädjas åt den satsning som Centerpartiet drev igenom i förhandlingarna; nämligen ytterligare sänkning av egenavgifterna för dem som är företagare. Egenavgifterna är en stor kostnad för små företag och en sänkning av dem lösgör resurser för viktiga satsningar. Från årsskiftet sänks alltså egenavgifterna ytterligare för småföretagare i hela landet.

Eftersom egenavgifterna utgör en stor kostnad för många egenföretagare kan detta bidra till att stärka likviditeten hos företagen och göra dem mer motståndskraftiga vid konjunktursvängningar. Nedsättningen kan även medföra att nya företag etableras då tröskeln för att starta företag sänks. För personer där alternativet till att bedriva näringsverksamhet är att stå utanför arbetsmarknaden kan detta vara avgörande för beslutet att starta eget.

Satsningen på de sänkta egenavgifterna är totalt 509 miljoner kronor om året. För dessa pengar skapas förutsättningar för fler att starta egna företag och för de företag som redan finns att växa och skapa nya arbetstillfällen. Det är en hållbar politik för småföretagande och jobbskapande.

Läs mer