Offentlig säljverksamhet kan hota företagandet

Myndigheters offentliga säljverksamhet fortsätter med oförminskad styrka, med risk för snedvriden konkurrens som drabbar privata företag. Det visar en ny rapport från Statskontoret.

Myndigheten hänvisar till att såväl nuvarande regering som tidigare regeringar pekat på att det finns potentiella problem och risker när statliga myndigheter bedriver verksamhet på konkurrensutsatta marknader.

Den 1 januari 2010 infördes regler om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (”KOS-reglerna”). Detta till trots har den offentliga säljverksamheten alltså inte minskat.

Statskontoret ger ett antal generella rekommendationer att överväga för regeringen och myndigheter som bedriver säljverksamhet. Bland annat anser myndigheten att man bör se över säljverksamheten i myndigheternas instruktioner. Dessutom anser Statskontoret att det ska genomföras ”externa strukturerade analyser” av de marknader där myndigheterna är verksamma.

Myndigheterna kan själva tydliggöra säljverksamheten och minska risken för snedvriden konkurrens och sammanblandning av myndighetsroller, slår Statskontoret också fast.

Just den här rapporten handlar om statliga myndigheter. Men andra rapporter har visat att både kommuner och landsting ägnar sig åt offentlig säljverksamhet. När Företagarna gjort enkäter om företagsklimatet har det visat sig att offentlig konkurrens och upphandling är två faktorer som kommer i fokus.

Flera kommuner har sedan den nya lagen tillkom kartlagt den egna verksamheten. Några har till och med avvecklat verksamheteter som man menar kan konkurrera med privata företag. Mig veterligen har inte Oxelösunds kommun gjort någon sådan genomlysning, men jag kan ha fel. Om det inte gjorts, så borde det göras.

Läs mer

Skolpeng – bra förslag!

Oxelösunds kommun bör inrätta en ”barnpeng” som särskilt stöd för elever med extraordinära behov. Det föreslår tre Allianspolitiker i kuststaden i en motion (se SN 24/3!).

Barn med extraordinära behov ofta kan behöva stöd från både skolan och socialvården. Detta försvåras av att utbildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen har separata budgetar, menar motionärerna, och föreslår att särskilda medel, en ”barnpeng”, avsätts för barnet och sedan följer barnet, oavsett i vilken verksamhet stödet ges.

Politikerna vill att deras förslag i ett första steg ska utredas och det har utbildningsnämnden redan sagt ja till, enligt SN.

Det är glädjande att man kan se granska problem i kommunen över blockgränsen.

Bo H

Läs mer

Söderberg bekänner färg

”När får vi se ett initiativ från Rehnfors till en rödgrön majoritet också i Oxelösund?” Det undrar Gunnar Söderberg, ordförande i miljöpartiet i Oxelösund, i en insändare i SN (22 mars 2014). Äntligen bekänner Söderberg färg och visar tydligt i vilket läger han hör hemma; det röda. Bra! Då förstår vi bättre varför den valtekniska samverkan som MP har med allianspartierna i Oxelösund aldrig givit utslag i konkret politik. Söderberg bekänner färg, men egentligen borde han rodna…

Läs mer

Berörs Oxelösund av angreppet på Ukraina?

Rysslands imperialistiska aggression mot ”broderlandet” Ukraina har fått många svenskar att vakna. Under något decennium har omvärlden möjligen kunnat tolkas som att vi går in i ett långvarigt tillstånd av fred i Europa och norra halvklotet. En bild har getts av Ryssland som en nedrustad, tämligen fredlig aktör, åtminstone gentemot EU och övriga västvärlden.

Visst har Putin visat tecken som kan tolkas i motsatt riktning, men man har fortsatt att hålla fast vid god tro.

Så plötsligt över en natt förändras läget. Och nu säger den finansminister som kallat försvaret för ”ett särintresse” att mera pengar ska skjutas till. Det låter högst rimligt. Ett välkommet om än senkommet uppvaknande.

För vi ner debatten på ett lokalt plan så kan man konstatera att Oxelösund med sitt läge har en utsatt position om det skulle smälla till och det potentiella hotet från öst  visa sig bli allvar. Lättillgänglig hamn och motorväg utgör i fredstid goda tillgångar, men i händelse av konflikt kan de goda egenskaperna snabbt bytas i sin motsats om de hamnar under en fiendes kontroll.

Det nedlagda ”fortet” på ön Femöre är ingen lämning från andra världskrigets beredskapsår, utan en påminnelse om det kalla kriget som rådde för bara några decennier sedan. Anläggningen byggdes för att Oxelösund är en strategiskt viktig ort med bl.a. järnframställning, hamnanläggning och förstklassig infrastruktur.

Jag känner inte till den exakta statusen på Femörefortet, men antar att anläggningen är i rätt gott skick. En förening med ytterst hängivna och engagerade medlemmar driver Femörefortet som museum och turistmagnet. För tillfället är det väl helt rätt användning av anläggningen. Men vi kanske inte helt ska avskriva en framtida återaktivering av anläggningen till dess ursprungliga funktion?

Visst sköts krig och konflikter i dag med mer högteknologi än förr, men händelserna i Ukraina visar att det behövs folk på plats för att både inta och försvara ett visst geografiskt område.

Hur det än blir med Femörefortet kan jag bara dra en slutsats av händelserna i Ryssland och Ukraina. Stärk det svenska försvaret! Och: varför inte börja i Oxelösund?

Bo H

Läs mer

SN lyfter bloggarna

SN har bestämt sig för att lyfta politikerbloggarna med anledning av vi är mitt inne i ”supervalåret”.

Tidigare i kväll (torsdag) hölls därför en träff med gamla och nya bloggare från de politiska partierna i spridningsområdets kommuner. Uppslutningen var god från båda sidor med flera ledande politiker och ett team från SN med chefredaktör Göran Carstorp i spetsen.

SN lovar att lyfta bloggarna och marknadsföra dem ordentligt. Det låter bra! Enligt egen utsago når lokaltidningen åtta av tio eller rent av nio av tio läsande invånare i området. Genom att redaktionen lyfter intressanta blogginlägg kan budskapet få dubbel eller mångdubbel effekt. Genom att haka på sådana ämnen som SN tar upp på nyhetsplats kan bloggarna också uppmärksammas ytterligare.

Nu tar vi nya tag och sätter fart med bloggandet!

Tack för en välordnad och trevlig träff med politikerbloggarna, SN!

Bo Höglander, ordförande och förstanamn på Centerns lista i Oxelösund

Läs mer